Ellen Schlichting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med tolkning av resultatene og tatt del i utarbeidelse og ferdigstillelse av det innsendt manuskriptet.

Ellen Schlichting er dr.med., seksjonsleder og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ellen Schlichting
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media