Ellen Schlichting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Schlichting

Helle Kristine Skjerven, Anders Skyrud Danielsen, Ellen Schlichting, Kristine Kleivi Sahlberg, Solveig Hofvind
27.10.2020
International studies with 20 years of follow-up have shown that breast-conserving surgery and mastectomy have similar results with respect to breast cancer survival, and that breast-conserving...
Helle Kristine Skjerven, Anders Skyrud Danielsen, Ellen Schlichting, Kristine Kleivi Sahlberg, Solveig Hofvind
26.10.2020
Internasjonale studier med 20 års oppfølging har vist at brystbevarende kirurgi og mastektomi kan sidestilles med hensyn til overlevelse av brystkreft, og at brystbevarende kirurgi er i ferd med å...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén. Vi beklager feilen, den...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
24.02.2020
Å gjøre brystforstørrelse med kosmetisk brystimplantat (heretter kalt implantat) blir stadig vanligere i Norge ( 1 – 3 ). Brystimplantat ble tatt i bruk i 1960-årene i USA ( 4 , 5 ). Så vidt vi vet...
Per Eystein Lønning, Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, John-Helge Heimdal, Stener Kvinnsland, Turid Aas
19.02.2018
Det var med sorg vi mottok budskapet om professor Jan Erik Varhaugs bortgang 14. desember 2017. Han var født i Kristiansand 1942, ble cand.med. 1967 og dr.med. 1984. I 1991 ble han professor ved...
Ellen Schlichting, Harriet Bjerrum Nielsen, Sophie Dorothea Fosså, Olaf Gjerløw Aasland
23.08.2007
Legeprofesjonen har tidligere vært dominert av menn, med dette er nå i ferd med å endre seg. Som vist i figur 1 har antallet mannlige medisinstudenter ved Universitetet i Oslo holdt seg stabilt rundt...
Ellen Schlichting
13.03.2008
Slettemoen, KH. Gå med hele ditt hjerte 185 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-27581-5 Forfatteren er frilansjournalist med oppdrag for Norsk Ukeblad. For et par år siden fikk hun...
Ellen Schlichting
25.09.2008
Wiggen, I. Rosa bil 182 s, ill. Oslo: Versal forlag, 2007. Pris NOK 229 ISBN 978-82-8188-022-1 Rosa bil er en gripende bok skrevet av en 30 år gammel velutdannet, singel og sosial kvinne som får...
Ellen Schlichting
24.08.2006
Winchester, David J. Winchester, David P. Hudis, Clifford A. Breast cancer 2. utg. 607 s, tab, ill. Hamilton: BC Decker, 2006. Pris USD 150 ISBN 1-55009-272-3 Denne amerikanske læreboken henvender...
Ellen Schlichting
05.10.2006
Hamdi, Moustapha Hammond, Dennis C. Nahai, Foad Vertical scar – mammaplasty 146 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2005. Pris GBP 100 ISBN 3-540-22101-8 Brystreduksjonsplastikker har til hensikt å gi...
Ellen Schlichting, Marianne Efskind Harr, Torill Sauer, Almira Babovic, Rolf Kåresen
24.08.2006
Merker etter blåfarge som er satt periareolært og en gammaprobe som benyttes til å lokalisere vaktpostlymeknuten i armhulen To blåfargede lymfebaner som konvergerer mot en stor, blåfarget...
Ellen Schlichting
26.08.2004
Stadil, Flemming Lund, Kurt Bjarne Nordling, Jørgen Kirurgisk kompendium 2014 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2003. Pris DKK 3 995 ISBN 87-17 -070945 Kompendiet består av to...
Ellen Schlichting
09.09.2004
Ifølge Verdens helseorganisasjon vil mammografiscreening annethvert år hos kvinner i alderen 50 – 69 år redusere risikoen for død av brystkreft med 35 %. Screening er en prosess for å identifisere...
Ellen Schlichting
12.06.2003
Med nye metoder for diagnostikk og behandling vil bedre organisering av brystkreftbehandlingen gi økt overlevelse og økt livskvalitet Om lag 2 500 kvinner i Norge får nå diagnosen brystkreft hvert år...
Rolf Kåresen, Arild Hervik, Ellen Schlichting
12.06.2003
I sykehusene i Norge har man lenge diskutert effektivisering for å utnytte tilgjengelige ressurser. Imidlertid har effektivisering ut fra en rent logistisk synsvinkel vært lite diskutert som metode...
Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, Mons Lie, Arne Retvedt Rosseland, Magne Nylenna
10.12.2002
Kaare Solheim Professor dr.med. Kaare Solheim ble født i Oslo 17.8. 1928 og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i Uppsala i Sverige i 1966, ble...
Ellen Schlichting
02.12.2010
Jacobs, Lisa Finlayson, Christina Breast cancer Early diagnosis and treatment of cancer series. 388 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4160-4932-6...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i...