Annonse
Annonse

Artikler av Henrik Holmstrøm

Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
08.01.2018
Vi takker Steinar Konradsen og Henriette Konradsen for kommentarer. Vi er helt enige i at tidlig innsats er viktig for barn som strever. Det vi ønsket å trekke frem med denne kasuistikken er hvor...
Anne-Siri Øyen, Bente Ulleberg, Paul Sangar, Sean Wallace, Henrik Holmstrøm
30.10.2017
Flere studier har vist at barn med medfødt hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker. Samtidig må det tas i betraktning at avvikende utvikling ikke nødvendigvis...
Per G. Bjørnstad, Bjarne Smevik, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow, Petter S. Hagemo, Halfdan Ihlen, Reidar Bjørnerheim*, Harald L. Lindberg, Egil Seem, Tor Inge Tønnessen, Olav Hustveit, Erik Fosse
14.08.2003
Lukking av atrieseptumdefekter i fossa ovalis ved hjelp av katetre har vært forsøkt siden 1960-årene ( 1 ). En rekke lukkeinnretninger etter «paraplyprinsippet» er blitt brukt, med større eller...
Ellen Ruud, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
15.05.2003
Klinisk symptomgivende trombose sees hos 1 – 2 % av barn med kompleks hjertesykdom ( 1 ), mens rapportert dødelighet hos barn med trombose etter hjertekirurgi er 40 – 100 % ( 2 ). Mest utsatt er barn...
Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
21.04.2005
Klinisk undersøkelse av barn med hjertefeil har høy treffsikkerhet, men er den god nok? Dette nummer av Tidsskriftet inneholder to artikler fra Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus om...