Vasilis Sitras

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: vsit@ous-hf.no

Fostermedisinsk avdeling

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med idé, design av studien, utforming av spørreskjemaet, godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus, innsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Vasilis Sitras er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege.

Artikler av Vasilis Sitras
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media