Vasilis Sitras

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vasilis Sitras

Vasilis Sitras, Maria Ulriksen, Jūratė Šaltytė Benth, Guttorm Haugen
05.10.2020
Norge er ett av få vestlige land hvor fosterdiagnostikk er lovregulert. I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som representerte en liberalisering med utvidet tilbud om...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
07.01.2020
There will always be risks associated with transfusion, including the development of blood group antibodies. This case report emphasises the importance of considering whether transfusion is truly...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
03.01.2020
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer. Denne kasuistikken underbygger at man bør følge anbefalingene i Gjør kloke valg når transfusjon...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Congenital heart defects are defined as congenital structural abnormalities of the heart and/or major intrathoracic vessels with functional or potential functional significance (1). Heart defects are...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...