Jarle Jortveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hjerteseksjonen

Sørlandet sykehus

Arendal

Han har bidratt med idé, utforming, tolking av data, litteratursøk, utforming og godkjenning av manus.

Jarle Jortveit er ph.d., spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og er seksjonsoverlege/forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredraghonorar fra BMS, Astra Zeneca, Pfizer, Norvartis, Boheringer-Ingelheim, Mundipharma, Amgen og Sanofi.

Artikler av Jarle Jortveit
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media