Karl Viktor Perminow

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl Viktor Perminow

Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
26.01.2019
Congenital heart defects are defined as congenital structural abnormalities of the heart and/or major intrathoracic vessels with functional or potential functional significance (1). Heart defects are...
Jarle Jortveit, Gunnar Wik, Jostein Strand Ødegaard, Vasilis Sitras, Karl Viktor Perminow, Henrik Holmstrøm
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...
Sjur Klevberg, Teresa Farstad, Karl Viktor Perminow
01.07.2004
Kawasakis sykdom er en selvbegrensende vaskulitt som i 85 % av tilfellene rammer barn under fem år ( 1 ). Den er årsak til de fleste tilfeller av ervervet hjertesykdom hos barn i industrialiserte...
Unni Sandaker Blom, Bernward Zeller, Karl Viktor Perminow, Hans-Olav Fjærli
30.11.2000
Kawasakis syndrom eller febrilt mukokutant lymfeknutesyndrom ble første gang beskrevet i Japan i 1967 (1). Syndromet klassifiseres vanligvis som en vaskulittsykdom, og diagnosen stilles på grunnlag...