Minneord: Knut Joachim Berg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli lege. Han tok medisinsk embedseksamen i Oslo i 1954, knapt 24 år gammel. Etter opphold i Suez som sanitetskaptein i FN-styrken startet han spesialistutdanning i indremedisin og nyresykdommer på Ullevål sykehus i 1958, der han arbeidet til 1967 med korte opphold på andre sykehus. Fra 1967 var han overlege på Regionsykehuset i Trondheim. Han var helt sentral i etableringen av nyremedisinsk avdeling og dialysebehandling der. Han tok doktorgraden i 1977 og ble professor i 1978. Han flyttet tilbake til Oslo og Rikshospitalet i august 1982 som professor og overlege i nyresykdommer, til han gikk av i 1997 etter 43 års praksis som lege.

  Knut Joachim Berg var viktig for utviklingen av forskningen ved nyreseksjonen både i Trondheim og senere ved Rikshospitalet. Der utviklet han nyrefysiologisk laboratorium, som er blitt en viktig forskningsressurs for hans etterkommere i faget. Han var også i flere tiår underviser og veileder for farmasistudenter og forskere i nært samarbeid med Farmasøytisk institutt på Blindern. Knut Joachim engasjerte seg også sterkt i pasientbehandlingen og viste særlig omsorg for de svakeste av disse. Han var svært opptatt av forskning og utdanning og engasjerte gjerne sine yngre kolleger. Det hendte han forlangte vel mye av sine medarbeidere, men han sparte heller ikke seg selv. KJ, som vi kalte han, hadde lenge en fin pensjonisttilværelse. Dessverre ble den siste tiden preget av sykdom som utviklet seg raskt. Vi som var hans yngre kolleger, vil huske han fra tidligere år som en kunnskapsrik, engasjert, impulsiv og positiv inspirator. Han etterlater seg kona Aase, fire barn og barnebarn, som nå må leve med minnene fra den gode tiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media