Tor-Erik Widerøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor-Erik Widerøe

Tor-Erik Widerøe
05.03.2018
Takk for en kort, men utfordrende kommentar til min artikkel. Du stiller spørsmål som jeg ikke kan gi et helhetlig svar på, men jeg kan gi noen generelle betraktninger som kan være opplysende...
Tor-Erik Widerøe
05.02.2018
I en ny studie der man undersøkte sammenhenger mellom kosthold og dødelighet i en rekke land over hele verden, fant man at de som spiste mest fett og proteiner, levde lengst. Sammenhengen forstyrres...
Tor-Erik Widerøe
22.08.2017
Egg donation constitutes a meeting of heredity and environment, both of which can be explained in terms of biology. There is much to suggest that the intrauterine and postnatal environment, but also...
Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Ved eggdonasjon møtes arv og miljø. Begge har en biologisk forklaring. Mye tyder på at det intrauterine og postnatale miljøet, men også oppvekstmiljøet, utløser epigenetiske, kjemiske reaksjoner som...
Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Tor-Erik Widerøe
27.09.2016
The debate about whether red meat is harmful to health is pervaded by extreme views, and disagreement and confusion abound. The theory of evolution is based on scientific research. Can it be used as...
Tor-Erik Widerøe
27.09.2016
Diskusjonen om hvorvidt rødt kjøtt er helseskadelig er preget av uvitenskapelige ytterligheter. Uenighet og forvirringer er fremtredende. Evolusjonen baserer seg på naturvitenskapelig forskning. Kan...
Tor-Erik Widerøe
27.09.2016
Diskusjonen om hvorvidt rødt kjøtt er helseskadelig er preget av uvitenskapelige ytterligheter. Uenighet og forvirringer er fremtredende. Evolusjonen baserer seg på naturvitenskapelig forskning. Kan...
Tor-Erik Widerøe
12.06.2008
Et lavere inntak av koksalt har en blodtrykksreduserende effekt. Muligens er det også en direkte sammenheng mellom tilførsel av koksalt og forekomst av hjerte- og karsykdom. Graden av...
Erling Dalen, Tor-Erik Widerøe, Irene Hetlevik, Ketil Jamte Dahl
20.01.2001
Effekten av blodtrykksbehandling på hjerte- og karsykdommer og død baserer seg på kliniske studier som er nøye gjennomført og monitorert. Skal resultatene fra klinisk kontrollerte studier kunne...
Tor Erik Widerøe
16.12.2010
Intake of fructose, but not glucose, stimulates purine metabolism and the production of uric acid, and increases production of lipids in the liver. The uric acid level may have a larger effect on the...
Tor Erik Widerøe
16.12.2010
Inntak av fruktose, men ikke glukose, stimulerer purinmetabolismen og produksjonen av urinsyre og øker leverens produksjon av fettstoffer. Urinsyrenivået kan ha større betydning for utvikling av...
Morten Klouman, Arne Åsberg, Tor-Erik Widerøe
17.06.2011
Hypertensjon er en av de ti viktigste faktorer for den globale sykdomsbelastning og er estimert til å være årsak til mer en sju millioner dødsfall årlig. Det tilsvarer omtrent 13 % av årlige dødsfall...
Tor-Erik Widerøe
12.11.2012
Brown, Edwina A. Murtagh, Fliss E. M. Murphy, Emma Kidney disease From advanced disease to bereavement. 2 utg. 374 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-969569-...
Tor-Erik Widerøe
15.05.2012
Pfeffer, Per Frithjof Albrechtsen, Dagfinn En gave for livet Historien om organtransplantasjon i Norge. 295 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 300 ISBN 978-82-303-1830-0 Hensikten med denne...
Tor-Erik Widerøe
17.06.2014
Sandli og medarbeidere kommer med et dristig innlegg med mange skjær i sjøen ( 1 ). Men, er tanken god? Ja, fra et helseperspektiv er den det. Regnestykket som presenteres som «the prevention paradox...
Tor-Erik Widerøe
17.11.2015
I kronikken Psykisk syke lever kortere i Tidsskriftet nr. 3/2015 ( 1 ) skriver Lars Lien og medarbeidere: «Den forventede levetid er omkring 20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske...