Karsten Midtvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karsten Midtvedt

Karsten Midtvedt, Ida Robertsen, Anders Åsberg
09.12.2019
Skovlund tar opp et viktig tema når hun poengterer hvor forskjellige godkjente bioekvivalente legemidler kan være ( 1 ). Ved såkalte «narrow therapeutic index» (NTI) legemidler, dvs. legemidler der...
Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Karsten Midtvedt, Tore Midtvedt
13.08.2009
Det gjøres, som Mette Sagsveen riktig påpeker i Tidsskriftet nr. 9/2009, altfor lite forskning på diaré hos barn i utviklingsland ( 1 ). Hovedsakelig er oppmerksomheten blitt rettet mot...
Karsten Midtvedt, Knut Brabrand
11.05.2006
Vi har med interesse lest artikkelen til Ragnar Eriksen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 6/2006, der de presenterer en grundig undersøkelse med 23 pasienter med høyresidig hjertesvikt ( 1 ). De...
Anders Hartmann, Karsten Midtvedt, Bartlomiej Witczak,
04.11.2004
Vi vil i denne artikkelen gjennomgå de viktigste typer nyreskade som kan oppstå ved bruk av legemidler. Skade på nyren som kan registreres med bildediagnostikk eller markører i urin (for eksempel...
Kristian Heldal*, Karsten Midtvedt
20.03.2002
Lakris er ekstrakt fra roten av Glycyrrhiza glabra (fig 1) (1), en erteblomstret plante som vokser vilt blant annet i Tyrkia, Hellas og Spania. Lakris ble benyttet som legemiddel allerede i antikken...
Anders Hartmann, Trond Jenssen, Karsten Midtvedt, Anna V. Reisæter, Per Fauchald, Tore Henriksen, Eirik Monn, Bjørn Christophersen
20.09.2002
Figur 1 Elektronmikroskopisk bilde av glomerulusmembranen med kapillarsiden (endotelceller), basalmembranen og urinsiden (epitelceller, podocytter). Silfunksjonen av proteiner ivaretas i alt...
Karsten Midtvedt, Tore Midtvedt
20.05.2001
John og medarbeidere undersøkte 18 godt karakteriserte stammer av humane tarmbakterier for forekomst av CYP-enzymer (1). Slike enzymer er tidligere påvist hos andre mikrober, men aldri hos...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Patients with terminal chronic renal failure (stage 5) can be offered conservative medical treatment or active renal replacement therapy. Renal transplantation is accepted as the best alternative...
Karsten Midtvedt
30.06.2005
K. Wiger og medarbeidere redegjør i Tidsskriftet nr. 9/2005 for infeksjoner hos immunsupprimerte barn ( 1 ). Under omtalen av virusinfeksjoner nevnes også polyomavirus. Dette er et meget aktuelt...
Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Rune Amundsen, Stein Bergan
18.10.2011
Livslang behandling med immundempende legemidler er nødvendig etter organtransplantasjon for å forebygge avstøtningsepisoder og bevare transplantatet. Et vedlikeholdsregime består ofte av en...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Pasienter med terminal kronisk nyresvikt (stadium 5) kan tilbys konservativ medisinsk behandling eller aktiv nyreerstattende behandling. Nyretransplantasjon er akseptert som det beste alternativet...
Karsten Midtvedt
21.01.2011
Seifter, Julian After the diagnosis Transcending chronic illness. 243 s. New York, NY: Simon & Schuster, 2010. Pris USD 25 ISBN 978-1-4391-2304-1 Forfatteren er nefrolog og lærer ved Harvard...