Hallvard Holdaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallvard Holdaas

Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Hallvard Holdaas
11.06.2009
G, Remuzzi S, Chiaramonte N et al, Perico Humoral immunity in kidney transplantation What clinicians need to know. 145 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 158 ISBN 978-3-8055-8945-1 Ved...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Hallvard Holdaas, Lars Westlie
02.11.2006
Antallet norske pasienter med kronisk nyresvikt øker urovekkende, og transplantasjonsvirksomheten dekker ikke lenger behovet For pasienter som ender i kronisk nyresvikt, foreligger det to...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Käthe Meyer, Per Fauchald
10.04.2003
Pasientoverlevelsen ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon er bedre enn ved bruk av nyre fra avdød giver ( 1 ). Siden nyretransplantasjon ble en etablert behandlingsform i Norge i 1969,...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.04.2003
Den første vellykkede nyretransplantasjonen med levende giver ble utført mellom eneggede tvillinger i Boston 23. desember 1954 ( 1 ). I Norge ble den første nyretransplantasjonen utført av Leif...
Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Branimir Draganov, Trond Jenssen, Hallvard Holdaas
10.04.2002
Hypertensjon er den faktor som i størst grad bestemmer progrediering av nyreskade og nyresvikt (1). Effektiv blodtrykksbehandling reduserer tap av nyrefunksjon (2). Likevel øker antall pasienter med...
Gudrun E. Norby, Karoline Lerang, Hallvard Holdaas, Jan Tore Gran, Erik H. Strøm, Branimir Draganov, Ingrid Os, Anders Hartmann, Inge-Margrethe Gilboe
03.06.2010
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom. Den rammer i stor grad kvinner i fertil alder, og man regner med en kvinne-mann-ratio på 9 : 1 ( 1 ). Insidens og prevalens av...
Petter Gjersvik, Per Helsing, Hallvard Holdaas, Stein Bergan
02.10.2012
Organtransplanterte pasienter lever lenger enn tidligere, og det foretas stadig flere organtransplantasjoner. For å unngå avstøtning av det transplanterte organet må pasientene bruke immunsuppressive...