Per Fauchald

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Fauchald

Arnt Jakobsen, Dagfinn Albrechtsen, Per Fauchald
06.05.2019
Vi har med interesse lest artikkelen til Martin Sommer og medarbeidere ( 1 ) som, i tillegg til bred oversikt over emnet, også omtaler egne erfaringer med bruk av perkutan revaskularisering med...
Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Käthe Meyer, Per Fauchald
10.04.2003
Pasientoverlevelsen ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon er bedre enn ved bruk av nyre fra avdød giver ( 1 ). Siden nyretransplantasjon ble en etablert behandlingsform i Norge i 1969,...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.04.2003
Den første vellykkede nyretransplantasjonen med levende giver ble utført mellom eneggede tvillinger i Boston 23. desember 1954 ( 1 ). I Norge ble den første nyretransplantasjonen utført av Leif...
Anders Hartmann, Trond Jenssen, Karsten Midtvedt, Anna V. Reisæter, Per Fauchald, Tore Henriksen, Eirik Monn, Bjørn Christophersen
20.09.2002
Figur 1 Elektronmikroskopisk bilde av glomerulusmembranen med kapillarsiden (endotelceller), basalmembranen og urinsiden (epitelceller, podocytter). Silfunksjonen av proteiner ivaretas i alt...
Dag Paulsen*, Nils-Einar Kløw, Bjørn Lien, Per Fauchald
20.11.2001
Indikasjon for behandling av nyrearteriestenoser kan være renovaskulær hypertensjon, iskemisk nyresykdom eller forebygging av fremtidig nyresvikt. Det er flere behandlingsalternativer for aktuelle...
Helge Skjønsberg, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.06.2001
Hyperkalsemi kan, uavhengig av årsak, føre til svekkelse av nyrefunksjonen. Funksjonssvikten kan komme akutt, noe som oftest er tilfellet ved høygradig hyperkalsemi, hvor hemodynamiske faktorer...
Sanjay Katre*, Torbjørn Leivestad, Per Fauchald
10.04.2000
Cystenyrer (autosomal dominant polycystisk nyresykdom, voksen form) er den hyppigste arvelige nyresykdom hos mennesker. Hyppigheten er angitt fra 1/400 til 1/1 000 (1). Sykdomsforløpet er...
Lars Westlie, Axel Gjellestad, Per Fauchald, Gunnar Fjermeros
03.11.2005
Overlege Helge Jansen døde 10.5. 2005, han ble 68 år gammel. En ener er borte, en dyktig kollega og en god venn. Han ble cand.med i 1963 etter å ha studert medisin i Kiel i Tyskland. Allerede i 1963...
Per Fauchald
17.03.2005
Tsunamikatastrofen annen juledag 2004 rammet Sri Lanka meget hardt. Det var nesten 40 000 omkomne, omtrent halvparten i kystområdene i øst og nordøst, der befolkningen i hovedsak er tamilsk og...