Anna Varberg Reisæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Varberg Reisæter

Anand Bhopal, Cecilie Wium, Anna Varberg Reisæter, Neeraj Bhala, Bernadette Kumar
23.09.2019
Migrant and ethnic minority groups across Europe have a rising demand for organ transplantation, particularly renal transplants. Migrant and ethnic minority groups have a significant and growing need...
Anand Bhopal, Cecilie Wium, Anna Varberg Reisæter, Neeraj Bhala, Bernadette Kumar
19.09.2019
Migranter og etniske minoriteter i hele Europa har økende behov for organtransplantasjon, særlig nyretransplantasjon. Migranter og etniske minoriteter har stort behov for transplantasjoner, og...
Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Lars Westlie, Anna Varberg Reisæter, Ingrid Os
05.01.2006
Moderne nyremedisin er omtrent 35 år, regnet fra den tid da kunstig nyrebehandling og nyretransplantasjon ble etablerte tilbud. Professor Fredrik Kiil ved Ullevål sykehus utviklet platenyren i...