Anna Varberg Reisæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Anna Varberg Reisæter er dr.med., spesialist i indremedisin og nyresykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anna Varberg Reisæter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media