Anna Varberg Reisæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Anna Varberg Reisæter er dr.med., spesialist i indremedisin og nyresykdommer og overlege.

Artikler av Anna Varberg Reisæter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media