Anders Hartmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Hartmann

Per Fauchald, Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, Størker Jørstad, Karsten Midtvedt, Anna Varberg Reisæter, Tor-Erik Widerøe
21.08.2017
Knut Joachim Berg døde 25. april etter noen tids sykdom, 86 år gammel. Han var født i 1930 i Aurdal i Valdres og vokste opp der. Examen artium tok han i Lillehammer og bestemte seg tidlig for å bli...
Anders Hartmann
01.02.2007
M., Frøjk Heltenes bro At give og at modtage en nyre fra levende donor. 676 s, tab, ill. Albertslund: Schulz Grafisk, 2006. Pris DKK 299 ISBN 87-991274-0-7 Heltenes bro , på hele 676 sider fordelt på...
Anders Hartmann
19.10.2006
Artikkelen til Mastroianni og medarbeidere omhandler en mannlig pasient med hyperkalsemi og proteinuri. Dette kan være en diagnostisk utfordring, men forfatterne viser at det å ta fatt i de sentrale...
Anders Hartmann, Hallvard Holdaas, , Ingrid Os, Odd Helge Hunderi, Stein Hallan, Tor Erik Widerøe, Einar Svarstad, Kristian Selvig, Helge Skjønsberg, Ingrid Toft
27.04.2006
Vi vil i denne artikkelen gå gjennom den nye klassifiseringen av kronisk nyresykdom som baserer seg på målt eller beregnet glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). Vi omtaler hvordan denne kan måles i...
Odd Helge Hunderi, Knut Erik Hovda, Bastian Lie, Steinar Listerud, Anders Hartmann, Dag Jacobsen
16.12.2004
Metanolforgiftning er uvanlig, og i de senere år er kun sporadiske tilfeller rapportert (Giftinformasjonen, personlig meddelelse). Siste store masseforgiftning her i landet var i Kristiansand i 1979...
Anders Hartmann, Karsten Midtvedt, Bartlomiej Witczak,
04.11.2004
Vi vil i denne artikkelen gjennomgå de viktigste typer nyreskade som kan oppstå ved bruk av legemidler. Skade på nyren som kan registreres med bildediagnostikk eller markører i urin (for eksempel...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.04.2003
Den første vellykkede nyretransplantasjonen med levende giver ble utført mellom eneggede tvillinger i Boston 23. desember 1954 ( 1 ). I Norge ble den første nyretransplantasjonen utført av Leif...
Anders Hartmann, Trond Jenssen, Karsten Midtvedt, Anna V. Reisæter, Per Fauchald, Tore Henriksen, Eirik Monn, Bjørn Christophersen
20.09.2002
Figur 1 Elektronmikroskopisk bilde av glomerulusmembranen med kapillarsiden (endotelceller), basalmembranen og urinsiden (epitelceller, podocytter). Silfunksjonen av proteiner ivaretas i alt...
Helge Skjønsberg, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.06.2001
Hyperkalsemi kan, uavhengig av årsak, føre til svekkelse av nyrefunksjonen. Funksjonssvikten kan komme akutt, noe som oftest er tilfellet ved høygradig hyperkalsemi, hvor hemodynamiske faktorer...
Bartek J. Witczak, Anders Åsberg, Anders Hartmann
20.04.2001
Etter dialysebehandlingens introduksjon for snart 30 år siden er dødeligheten ved akutt dialysetrengende nyresvikt fortsatt rundt 50 % (1, 2), men den varierer betydelig med pasientens...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Patients with terminal chronic renal failure (stage 5) can be offered conservative medical treatment or active renal replacement therapy. Renal transplantation is accepted as the best alternative...
Gudrun E. Norby, Karoline Lerang, Hallvard Holdaas, Jan Tore Gran, Erik H. Strøm, Branimir Draganov, Ingrid Os, Anders Hartmann, Inge-Margrethe Gilboe
03.06.2010
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom. Den rammer i stor grad kvinner i fertil alder, og man regner med en kvinne-mann-ratio på 9 : 1 ( 1 ). Insidens og prevalens av...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Pasienter med terminal kronisk nyresvikt (stadium 5) kan tilbys konservativ medisinsk behandling eller aktiv nyreerstattende behandling. Nyretransplantasjon er akseptert som det beste alternativet...
Anders Hartmann
20.08.2013
Kellum, John A. Cerda, Jorge Renal and metabolic disorders 222 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-975160-0 Denne boken er del av en serie bøker i...
Anders Hartmann
25.02.2014
Sabbah, Muhammad Kompendium i nyrefysiologi Eksamensorienteret gennemgang af nyrefysiologiens essentielle elementer. 82 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 230 ISBN 978-87-7749-698-...