Anders Hartmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med ide og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Anders Hartmann er dr.med., spesialist i indremedisin og nyresykdommer, pensjonert overlege og professor emeritus.

Artikler av Anders Hartmann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media