Ole Didrik Lærum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Didrik Lærum

Jon Birger Haug, Finn Korsrud, Bent Von Der Lippe, Ole Didrik Lærum, Bjørn Myrvang
04.11.2019
Foto: Arild Mæland Hedersmannen, vår gode venn og kollega Oddbjørn Brubakk døde 28. august, 79 år gammel. Han var født og vokste opp i Ålvik i Hardanger med foreldre fra Sunnmøre. Etter examen artium...
Haakon B. Benestad, Ole Didrik Lærum, Ingebjørg Storm-Mathisen, Jon Storm-Mathisen, Per-Kristian Opstad, Arild Njå, Hege B. Fjerdingstad, Iren Sefland
25.02.2019
Arne Bøyum (4.4.1928–3.12.2018) var fødd på Voss og budde der og på Sandane i oppveksten. Sidan studerte han medisin i Bergen. Etter turnusteneste, militæret og...
Ole Didrik Lærum
29.03.2007
Refsum, N Sykehusapotek i 150 år – fordi trygghet er avgjørende. 256 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2006, Pris NOK 298 ISBN 978-82-303-0773-1 Apotek i Norge har over 400 års historie, men det var først...
Ole Didrik Lærum
13.12.2007
Bjartveit, K. Hvit pest, svart tjære Felttog mot farlige folkesykdommer på 1900-tallet. 232 s, tab, ill. Oslo: Michael, 2007. Pris NOK 200 ISBN 978-82-92871-01-0 Det er så lett å glemme. For 100 år...
Ole Didrik Lærum
20.09.2007
Bronkopulmonal dysplasi, mikroskopisk snitt. Hematoksylin- og eosinfarget Bronkopulmonal dysplasi er en form for obstruktiv lungesykdom som særlig rammer for tidlig fødte barn. Tilstanden kan ha en...
Ole Didrik Lærum
03.01.2008
Laane, MM Lie, T. Moderne mikroskopi med enkle metoder 335 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2007. Pris NOK 398 ISBN 978-82-7477-281-6 De fleste kjenner til at mikroskopet har en lang historie, som går fra...
Ole Didrik Lærum
17.12.2009
Bjorvatn, Ø Gamledoktoren Av og om dr. Stian Erichsen 1867–1953. 142 s, ill. Tvedestrand: Bokbyen forlag, 2009. Pris NOK 328 ISBN 978-82-92920-10-7 Det blir ofte fortalt om den gamle, gode legen som...
Ole Didrik Lærum
22.06.2006
Strand, Odd Ordføreren 164 sider, ill. Bergen: Eide forlag, 2004. Pris NOK 290 ISBN 82-514-0675-7 Forfatteren og journalisten Odd Strand har skrevet en biografi over tuberkuloselegen og...
Ole Didrik Lærum
07.10.2004
Goerttler, Klaus Wegbereiter unserer naturwissenschaftlich-medizinischen Moderne 219 Biographien zur Portrait-Sammlung des Anatomen Robert Wiedersheim (1848 – 1923). 189 s, ill. Heidelberg: Verlag...
Ole Didrik Lærum
22.04.2004
Bruland, Øyvind S. Flægstad, Trond Targeted cancer therapies An odyssey. 240 s, tab, ill. Tromsø: Ravnetrykk, 2003. Pris NOK 350 ISBN 82-91378-32-0 I det gamle Hellas var symposium betegnelse for et...
Sigrid Solberg, Ole Didrik Lærum
21.10.2004
Nedfrysing og opptining av mennesker er omspunnet av mange historier og myter. Det finnes flere eksempler på at folk er blitt funnet livløse ute i kulden og normalt skulle vært ihjelfrosne, men...
Ole Didrik Lærum,
18.12.2003
Haukeland Universitetssykehus Bysten av Magnus Haaland i Kopervik med huset hvor han vokste opp i bakgrunnen. Foto Ole Didrik Lærum Magnus Haaland (1876 – 1935) er blant de store pionerene innenfor...
Ole Didrik Lærum
18.12.2003
Bertelsen, Torstein I. Regimentschirurgen Wilhelm Johannes Schwindt 1766 – 1826 og hans lærlinger 231 s, ill Bergen: Forlaget Regius, 2003. Pris NOK 380 ISBN 82-30300364 Siden middelalderen har...
Ole Didrik Lærum, Solrun Steine, Kalaiarasy Kugarajh, May Britt Kalvenes, Bjørn Bertelsen
09.01.2003
Utviklingen av moderne celle- og molekylærbiologi tvinger frem et endret kroppsbilde (fig 1). DNA-molekylet fremstår i økende grad som en nøkkel til hvem vi er. Informasjon om våre fysiske og mentale...
Ole Didrik Lærum
10.12.2002
Interessen for helsehistorie, medisinsk historie og innsamling av medisinsk-historisk utstyr og gjenstander er økende i Norge. Dette vises blant annet gjennom opprettelsen av flere aktivt arbeidende...
Ole Didrik Lærum
20.03.2001
Like før den første verdenskrig arbeidet en unggutt som portør på Bergen kommunale sykehus. Han viste sterk interesse for å lære både om anatomi og sykdommer, og overlege Hans Peter Lie (1862 – 1945...
Ole Didrik Lærum
10.03.2001
Begynnelsen av 1900-tallet var en svært aktiv periode innen den internasjonale kreftforskningen. Man lærte å serietransplantere svulster, vevs- og cellekulturmetoder ble bygd opp, og viktige...
Ole Didrik Lærum
30.04.2001
I Tidsskriftet nr. 7/2001 side 833 skal det stå: Theodor Tjøtta (1885 - 1955) disputerte …...
Ole Didrik Lærum
28.02.2001
Bergen har helt fra middelalderen hatt en bred internasjonal kontaktflate; byen har vært et møtepunkt mellom europeisk kultur og handel og fiske langs Kyst-Norge. Her ble Fredrik Georg Gade født i...
Ole Didrik Lærum
24.01.2012
Språket springer ut av kroppen – derfor er det høyst betimelig at det er legene som lodder dypest når det gjelder språkets utvikling. De ærede doktorander som...