Anmeldelser
19.08.2019
Ian B. Wilkinson, Tim Raine, Kate Wiles et al. Oxford Handbook of Clinical Medicine – Mini Edition 10. utg. 897 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2018. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-883312-3...
19.08.2019
Karl Otto Nakken Epilepsi 3 utg. 175 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-60376-2 En godt etablert bok fra en nestor i norsk epileptologi er kommet i ny...
19.08.2019
Matti Anniko Øre-næse-halssygdomme 398 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 600 ISBN 978-87-93590-37-3 Matti Anniko er professor og overlege ved øre-...
19.08.2019
Kari Nyland, Inger Johanne Pettersen Penger og helse Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren. 210 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 479 ISBN 978-82-450-2474-6 Som kliniker...
24.06.2019
Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg, red. Børne- og ungdomspsykiatri 4. utg. 375 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 480 ISBN 978-87-93590-33-5 Den fjerde...
24.06.2019
Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad Helsepersonelloven Kommentarutgave. 401 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 699 ISBN 978-82-450-2690-0 Befring og Ohnstad har i denne oppdateringen laget en...
24.06.2019
Stefanos Geroulanos, Todd Meyers The Human Body in the Age of Catastrophe Brittleness, Integration, Science and the Great War. 419 s, ill. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2018. Pris USD...
24.06.2019
Trond F. Aarre, Alv A. Dahl, red. Praktisk psykiatri 2 utg. 645 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018 Pris NOK 799 ISBN 978-82-450-2657-3 Praktisk psykiatri kom for første gang ut i 2012 og var...
24.06.2019
Antologi Blod og bein Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. 222 s, tab, ill. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7965-386-8 Denne rikt illustrerte antologien...
27.05.2019
Bjørn Bjorvatn Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. 174 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-2523-1 Bjørn Bjorvatn er en...