Anmeldelser
NO IMAGE
11.01.2021
Birgitte Brandstrup, Torsten Faber, Allan Engquist Rationel væske- og elektrolytbehandling 3. utg. 355 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 430 ISBN 978-87-628-1927-6 Dette...
NO IMAGE
11.01.2021
Ali Ejupi, Robin Bawer, David Salim Bevægeapparatets og hoved-halsens anatomi Et kompendium. 247 s, ill. København: Munksgaard, 2020. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-2011-1 Tre...
NO IMAGE
11.01.2021
John Gunnar Mæland, red. Sykdommers sosiale røtter 281 s. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-52394-4 På fastlegekontoret ser jeg hver dag hvordan livet og...
NO IMAGE
11.01.2021
Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt, Paul Robinson Sult Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. 267 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-41035-0...
NO IMAGE
14.12.2020
Michael Donahoe, Mark T. Gladwin Critical Care and Hospitalist Medicine Made Ridiculously Simple 388 s, tab, ill. Miami, FL: MedMaster, 2020. Pris USD 50 ISBN 978-1-935660-34-7 Boken henvender seg...
NO IMAGE
14.12.2020
Lars Kyte Nervesystemet 99s, ill. Bergen: Fagboklaget, 2020. Pris NOK 199 ISBN 978-82-450-2695-5 Boken henvender seg til helsefagstudenter og skal dekke de faglige kravene om nervesystemets anatomi...
NO IMAGE
14.12.2020
André Vågan, red. Helsepedagogiske metoder Teori og praksis. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 339 ISBN 978-82-05-52373-9 Både spesialisthelsetjenesten og de...
NO IMAGE
14.12.2020
Lars S. Rasmussen, Jacob Steinmetz Anæstesi 5. utg. 381 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93590-95-3 Kirurgisk anestesi ble i New England...
NO IMAGE
14.12.2020
Erik Martiniussen Krigen mot bakteriene Helsekrisen som truer oss og hvordan vi kan løse den. 403 s. Oslo: Forlaget Press, 2020. Pris NOK 349 ISBN 978-82-328-0330-9 Det er vanskelig å...
NO IMAGE
14.12.2020
Stig S. Frøland Kampen mellom mennesket og mikrobene 557 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2020. Pris NOK 393 ISBN 978-82-8265-519-4 Professor Stig S. Frøland har skrevet et storverk! Dette...