Anmeldelser
27.05.2019
Bjørn Bjorvatn Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. 174 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-2523-1 Bjørn Bjorvatn er en...
27.05.2019
Rune Blomhoff Mat mot kreft 208 s, tab, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2321-3 Det er en formidabel oppgave Rune Blomhoff har tatt på seg i denne boken. Han vil gi oss de...
27.05.2019
Hans Husum Skjult – ny krigsmaskin 223 s, ill. Larvik: Forlaget Rødt, 2018. Pris NOK 340 ISBN 978-82-8349-017-6 Kollega Hans Husum har arbeidet med krigskirurgi og traumer i over 40 år. Skjult – ny...
06.05.2019
Ivar Helle, Gunnar Hasle Reisemedisin Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i utviklingsland. 5. utg. 182 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-50864-4 «You have got...
06.05.2019
Per Nortvedt, Finn Nortvedt Smerte Fenomen og etikk. 131 s. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-50124-9 Målgruppen er sykepleiere, legestudenter eller andre helsearbeidere med...
06.05.2019
Mirko D. Grmek Pathological Realities Essays on Disease, Experiments, and History. 264 s. New York, NY: Fordham University Press, 2018. Pris USD 28 ISBN 978-0-8232-8035-3 Den kroatiske legen,...
08.04.2019
Renée Pellerin Conspiracy of hope The truth about breast cancer screening. 288 s. Fredericton, NB: Goose Lane Editions, 2018. Pris CAD 23 ISBN 978-1-77310-038-8 Det har i lang tid vært...
08.04.2019
Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes, Gunnar Houge, red. Utviklingshemming Årsaker og konsekvenser. 2. utg. 288 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 439 ISBN 978-82-15-03087-6...
08.04.2019
Et av mine mest brukte hjelpemidler på medisinstudiet og jobb er uten tvil smarttelefonen. Oppigjennom årene har det dukket opp mange gode apper som i stor grad har erstattet de små bøkene som gjør...
25.03.2019
Egil A. Fors, Tore C. Stiles, red. Smertepsykologi 248 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 449 ISBN 978-82-15-02402-8 Smertepsykologi henvender seg til helsearbeidere som arbeider...