Anmeldelser
15.06.2020
Steven Taylor The Psychology of Pandemics Preparing for the next global outbreak of infectious disease. 178 s. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. Pris GBP 59 ISBN 978-1-5275-...
15.06.2020
Kari J. Kværner Hjernemysterier Å lede seg selv og andre. 294 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-2699-3 Mange av oss skulle ønske at vi kjente til den enkle veien til...
NO IMAGE
25.05.2020
David Spiegelhalter The Art of Statistics Learning from Data. 448 s, tab, ill. London: Pelican, 2019. Pris GBP 17 ISBN 978-02-413-9863-0 Fastlegen Harold Shipman er en seriemorder. En statistisk...
NO IMAGE
25.05.2020
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Jesper Hastrup Svendsen, Hendrik Vilstrup, red. Medicinsk Kompendium 2 bd. 19. utg. 2 440 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 2 000 ISBN 978-...
NO IMAGE
04.05.2020
Sturla Pilskog Penis. En håndbok Myter og sannheter om mannens viktigste verktøy. 213 s, ill. Oslo: Kagge forlag, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2534-7 I kjølvannet av...
NO IMAGE
04.05.2020
Christina Lindholm Sår 4. utg. 512 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020. Pris NOK 689 ISBN 978-82-02-64800-8 Sår har siden tidenes morgen vært en potensielt alvorlig...
NO IMAGE
04.05.2020
Podkurs i motiverende intervju Helsedirektoratet, 2019 Podkasten tilbyr et lynkurs i samtalemetoden motiverende intervju (MI) i et format som særlig er egnet for den travle praktiker eller student...
NO IMAGE
04.05.2020
Håkon Lutdal Med ordet i sin makt 10 000 stående uttrykk, faste fraser, ord og vendinger. 3. utg. 648 s. Oslo: Kolofon, 2019. Pris NOK 375 ISBN 978-82-300-1498-1 Jeg beundrer entusiaster...
NO IMAGE
20.04.2020
Harald Sundby, Njål Flem Mæland Håndbok i klinisk kommunikasjon Oslo: Norsk forening for allmennmedisin, 2020. 28 s, ill. Boken ligger ute gratis for nedlastning . Dette korte og lettleste heftet...
NO IMAGE
20.04.2020
Bettina S. Husebø, Elisabeth Flo Eldreboken Diagnoser og behandling. 454 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 599 ISBN 978-82-450-2178-3 Eldreboken er en tverrfaglig...