Annonse
Annonse
Anmeldelser
17.09.2018
Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Bård Ingvaldsen et al. Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi 3. utg. 824 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 998 ISBN 978-82-05-48399-6...
17.09.2018
Per Arne Tufte Hvordan lese kvantitativ forskning? 198 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-49411-7 Dette er en fin innføringsbok for studenter og...
17.09.2018
Eberhard Passarge Color atlas of genetics 5. utg. 461 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2018. Pris EUR 50 ISBN 978-3-13-241440-2 Genetikk og genomikk er et fagfelt i rivende utvikling, og denne nye...
17.09.2018
Audun Myskja Pust Nøkkelen til styrke, helse og glede. 248 s, ill. Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-7201-648-6 Som leser hadde jeg blandede tanker og stemninger under...
17.09.2018
Thorbjørn Brook Steen Nytt liv Alt om graviditet, fødsel og barseltid. 232 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2137-0 Denne boken om graviditet, fødsel og barseltid er...
17.09.2018
Melphine Harriot Microbiology in your pocket Quick pathogen review. 330 s, ill. New York, NY: Thieme, 2018. Pris EUR 45 ISBN 978-1-62623-415-4 Dette er en skjematisk repetisjonsbok for...
17.09.2018
Sophie Berg Vidunderkuren Hvorfor du bør elske og frykte antibiotika. 223 s. Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 2018. Pris NOK 379 ISBN 978-82-7201-656-1 Vidunderkuren handler om fordeler og ulemper med...
03.09.2018
Steinar Risnes Medisinsk-biologisk ordbok Latin-gresk-norsk. 861 s. Oslo: Cappelen Damm, 2018. Pris NOK 795 ISBN 978-82-02-40340-9 Det har i mange år vært tre større norske medisinske ordbøker på...
03.09.2018
Elin Marie Fredriksen Forglem meg ei Historier om demens. 170 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2018. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-29666-6 Det er kome ein del bøker der familiar står fram med forteljingar om...
03.09.2018
Heinz Luellmann, Klaus Mohr, Lutz Hein Color Atlas of Pharmacology 5. utg. 444 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2017. Pris EUR 45 ISBN 978-3-13-241065-7 Dette er den femte engelske utgaven av...