Anmeldelser
13.01.2020
Hanne Marie Johansen Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag 247 s. Oslo: Samlaget, 2019. Pris NOK 389 ISBN 978-82-521-9481-4 Historielesing er spennende, ikke bare fordi den gir oss...
13.01.2020
Nina Lykke Full spredning En legeroman. 283 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-495-2151-7 Med Brageprisen 2019 i ryggen har Nina Lykke fått merkelappen «Norges største...
13.01.2020
Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Ulf Simonsen, red. Basal og klinisk farmakologi 6. utg. 1 218 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2019. Pris DKK 1 200 ISBN 978-87-93590-25-0 Dette er den sjette...
13.01.2020
Margaretha Dramsdahl Aktivt liv med kronisk helsesvikt Rehabilitering. 234 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-2294-0 Dette er en lærebok som henvender seg til...
09.12.2019
Lars Lien, Ragnhild Dybdal, Harald Siem et al., red. Asylsøkere og flyktninger Psykisk helse og livsmestring. 322 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2019. Pris NOK 449 ISBN 978-82-15-03151-4 Fire prosent...
09.12.2019
Håvard Dalen, Kolbjørn Forfang, Kristina Haugaa et al. Kardiologi Klinisk veileder. 3 utg. 454 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 659 ISBN 978-82-05-52395-1 Tredje utgave av...
18.11.2019
Julian Gill-Peterson Histories of the Transgender Child 262 s. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2018. Pris USD 25 ISBN : 978-1-5179-0467-8 Kjønnskreative barn, dvs. barn som uttrykker...
18.11.2019
Øystein Skjælaaen Meningen med rus 179 s, ill. Oslo: Res Publica, 2019. Pris NOK 349 ISBN 978-82-822-6078-7 Øystein Skjælaaen er sosiolog med bred erfaring fra rusfeltet. Doktorgraden hans baserer...
18.11.2019
Randolph M. Nesse Good reasons for Bad Feelings Insight from the frontier of evolutionary psychiatry. 384 s. London: Allen Lane, 2019. GBP 20 ISBN 978-0-241-29108-5 Hvorfor har vi evne til dårlig og...
04.11.2019
Magne Nylenna Samfunnsmedisin på norsk 287 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-53008-9 Dette er en grunnleggende innføring i norsk helsevesen og hvordan medisinsk kunnskap...