Annonse
Annonse
Anmeldelser
10.12.2018
Det ligger i tiden at hvert organ skal ha sin populærvitenskapelige bok med frodig tittel og en kunnskapsrik forfatter som med begeistring og innsikt skriver om sitt fag. Det krever mot å eksponere...
10.12.2018
Nils Uddenberg Medisinens historie Lidelse og helbredelse. 748 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2018. Pris NOK 499 ISBN 978-82-8265-435-7 To lykkelige omstendigheter førte frem til et lykkelig...
10.12.2018
Ole Didrik Lærum, red. Verken syk eller frisk Sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var. 133 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-2441-8 «I norsk helsevesen har det...
10.12.2018
Eva Rose, Trine Dahlmann Fødsel 224 s, ill. Sandvika: Barnebokforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-92776-45-2 Fødsel henvender seg til vordende mødre og fedre og ø...
10.12.2018
Rachel Louise Moran Governing bodies American politics and the shaping of the modern physique. 216 s, ill. Philadelphia, PA: Penn Press, 2018. Pris GBP 38 ISBN 978-0-8122-5019-0 Som nyutdannet lege...
26.11.2018
Helen Mohan, Des Winter Minor Surgery at a Glance 108 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 30 ISBN 978-1-118-56144-7 Boken tilhører lærebokserien «At a Glance...
26.11.2018
Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund Factfulness Ten reasons we’re wrong about the world – and why things are better than you think. 342 s, tab, ill. New York, NY:...
26.11.2018
Tove Agner, Anette Bygum, Lars Iversen et al. Klinisk dermatologi og venerologi 5. utg. 344 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 565 ISBN 978-87-628-1702-9 Dansk dermatologi er i...
26.11.2018
Sverre Varvin Flyktningers psykiske helse 239 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02948-1 Ved starten av 2018 var 68,5 millioner mennesker på flukt, det hø...
13.11.2018
Svein Haugsgjerd Å møte psykisk smerte Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet. 369 s. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-51094-4 Denne velskrevne, kompakte...