Annonse
Annonse
Anmeldelser
08.05.2018
Thomas Boehmeke, Ralf Doliva Pocket atlas of echocardiography 225 pages, tables, illustrations. Stuttgart: Thieme, 2017. Price EUR 50 ISBN 978-3-13-241722-9 The Pocket Atlas of Echocardiography is a...
08.05.2018
Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller et al. Grunnleggende ernæringslære 3. utg. 475 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-49693-4 Dette er den tredje...
08.05.2018
Dawn Elizabeth Peleikis, Sivje Cathrine Felldal Schizofreni – til å leve med 200 s. Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-50382-3 Schizofreni er en komplisert og myteomspunnet...
08.05.2018
Christopher J. Hartman, Louis Kavoussi Handbook of surgical technique A true surgeon’s guide to navigating the operating room. 136 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2018. Pris EUR 55 ISBN 978-...
08.05.2018
Thomas Boehmeke, Ralf Doliva Pocket atlas of echocardiography 225 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2017. Pris EUR 50 ISBN 978-3-13-241722-9 Pocket atlas of echocardiography er et lommeatlas hvor mer...
08.05.2018
Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag 161 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02890-3 «Sett i gang!» oppfordrer...
08.05.2018
Morten Holmboe Tale eller tie Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. 268 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017. Pris NOK 499 ISBN 978-82-05-50630-5 Det kan være en...
17.04.2018
Jacob Rosenberg, Kristoffer Andresen Klinske procedurer 207 s, ill. København: FADL’s forlag, 2017. Pris DKK 450 ISBN 978-87-7749-975-3 Denne boken på dansk, som passer i en frakkelomme,...
17.04.2018
Stefán Hjörleifsson, Kjersti Lea God praksis Om medisin og etikk. 316 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2076-2 Lege og filosof Stefán Hjörleifsson og humanist og...
17.04.2018
Fedon Lindberg Naturlig slank med tarm i balanse Veien til en sunnere livsstil. 294 s, tab, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-1968-1 Fedon Lindberg kan kunsten å appellere...