Annonse
Annonse
Anmeldelser
26.06.2018
Lars A. Akslen, Randolph S. Watnickred. Biomarkers of the tumor microenvironment Basic studies and principle applications. 534 s, tab, ill. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 135 ISBN 978-3-319-39145-8...
26.06.2018
Anne Tjønndal Statistisk analyse i Stata 187 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 279 ISBN 978-82-02-51703-8 Skal du lære å bruke et nytt statistikkprogram? Stata er et utmerket...
26.06.2018
Anton Pottegård, Tore B. Stage Praktisk farmakologi 2. utg. 200 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2018. Pris DKK 380 ISBN 978-87-7749-964-7 Målgruppen er alle yrkesgrupper som håndterer...
26.06.2018
Anne Blanchard, Roger Strandred. Cancer biomarkers Ethics, economics and society. 148 s, tab, ill. Kokstad: Megaloceros Press, 2017. Pris USD 10 ISBN 978-82-91851-04-4 Boken er en samling av åtte...
26.06.2018
Enzio Di Nucci Ethics4Medics En guide til sundhedsfagene. 135 s, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 255 ISBN 978-87-628-1810-1 Målgruppen er så vel studenter som yrkesutøvere innen helsefag...
12.06.2018
Susan Bermark, Britta Østergaard Melby Sår og sårbehandling En grundbog i sygeplejen. 414 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-907-4 Boken omhandler de...
12.06.2018
Lisbet Bang Gammal, liksom? 175s, ill. Larvik: Liv Forlag, 2017. Pris 349NOK ISBN 978-82-8330-093-2 Dette er en samling av 29 håndplukkede historier om å eldes. Aldringen fremstilles med glede,...
12.06.2018
Anne Spurkland Immun Kroppens evige kamp for å overleve. 416 s, ill. Oslo: Spartacus Forlag, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-430-0830-4 På bølgen av populærvitenskapelige bøker om ulike deler av...
12.06.2018
Massimo Carlini, red. Abdominal neuroendocrine tumors 198 s, tab, ill. Milano: Springer, 2018. Pris EUR 135 ISBN 978-88-470-3954-4 Dette er et kompendium som springer ut fra de toårlige rapportene...
12.06.2018
Elsa Almås, Esben Esther Pirelli Benestad Sexologi i praksis 3. utg. 399 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-02971-9 Den allmennpraktiserende legen er den første...