Annonse
Annonse
Anmeldelser
11.02.2019
Ian Miller Medical History Theory and history. 188 s. London: Red Globe Press, 2018. Pris EUR 24 ISBN 978-1-352-00271-3 Det foreligger nå en kort innføringsbok i medisinsk historie i et...
11.02.2019
Anne Kjersti C. Befring Helse- og omsorgsrett Jus og etikk. 261 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-42501-2 Helse- og omsorgsrett er først og fremst...
11.02.2019
Ole Petter Hjelle Sterk hjerne med aktiv kropp 216 s. Oslo: Kagge Forlag, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2228-5 I 1980-årene hørte jeg et foredrag av Peter F. Hjort (1924–2011...
28.01.2019
Kris Goethals, red. Forensic psychiatry and psychology in Europe A cross-border study guide. 351 s, tab, ill. Cham: Springer, 2018. Pris EUR 110 ISBN 978-3-319-74662-3 Det engelske uttrykket «...
28.01.2019
Kjell Aas Environmental chemistry and you 487 s, tab, ill. London: Austin Macauley Publishers, 2018. Pris GBP 22 ISBN 978-1-78693-681-3 Professor Kjell Aas døde i 2016, nesten 92 år...
14.01.2019
Anne Voss, Claus Manniche, Dženan Mašić et al. Reumatologi 4. utg. 543 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2018. Pris DKK 800 ISBN 978-87-7749-969-2 Denne danske læreboken i revmatologi...
14.01.2019
Bjørn Henning Østenstad, Caroline Adolphsen, Eva Naur et al., red Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten 302 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 479 ISBN 978-82-450-1982-7 I...
14.01.2019
Gunnar G. Løvås Statistikk for universiteter og høgskoler 4. utg. 584 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 669 ISBN 978-82-15-03104-0 Denne læreboken retter seg mot brukere av...
14.01.2019
Jonathan Kantor, red. Dermatologic Surgery 1 410 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. Pris USD 300 ISBN 978-1-259-64392-7 Dermatologic Surgery er en ny lærebok med bidrag fra...
10.12.2018
Det ligger i tiden at hvert organ skal ha sin populærvitenskapelige bok med frodig tittel og en kunnskapsrik forfatter som med begeistring og innsikt skriver om sitt fag. Det krever mot å eksponere...