Anmeldelser
04.11.2019
Magne Nylenna Samfunnsmedisin på norsk 287 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 429 ISBN 978-82-05-53008-9 Dette er en grunnleggende innføring i norsk helsevesen og hvordan medisinsk kunnskap...
04.11.2019
John Brochorst Christensen, Anja Fabrin, Ebbe Thinggaard Ars Chirurgica Lærebog i basal kirurgi. 233 s, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1966-5 Denne boken forsøker å...
21.10.2019
Kjersti Skarstad Funksjonshemmedes menneskerettigheter Fra prinsipper til praksis. 128 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-03132-3 Statsviter Kjersti Skarstad har...
21.10.2019
Steinar Hunskår, Hogne Sandvik Legevaktens historie Fra barberkirurg til digital vaktlege. 293 s, tab. ill. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2018. Pris 350 + porto ISBN 978-82-...
21.10.2019
Susan S. Senstad Milk and Venom 312 s. London: Austin Macauley Publishers, 2018. Pris GBP 7 ISBN 978-1-78710-783-0 Slangegift er så hvit som melk. Næring og gift kan altså se lik ut, sett utenfra...
07.10.2019
Eirik Helseth, Terje Rootwelt, Hanne Flinstad Harbo, red. Nevrologi og nevrokirurgi Fra barn til voksen. 7 utg. 582 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 899 ISBN 978-82-450-2473-9...
07.10.2019
Reidar Pedersen, Per Nortvedt, red. Etikk i psykiske helsetjenester 362 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 369 ISBN 978-82-05-48163-3 Dette er en omfattende etikklærebok særlig for dem...
23.09.2019
Audun Aas Smerteboken Fra vondt til bedre. 306 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2018. Pris NOK 369 ISBN 978-82-8265-449-4 Som forfatteren skriver i forordet, er kunnskap om smerte allment lite kjent, og...
23.09.2019
Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 130 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-59484-8 Denne velskrevne og oversiktlige boken...
09.09.2019
Katie Batza Before AIDS Gay Health Politics in the 1970s. 178 s, ill. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2018. Pris GBP 36 ISBN 978-0-8122-5013-8 Hva kom før aids? Historien...