Annonse
Annonse

Per Brodal

Artikler av Per Brodal

Erlend Hem, Per Brodal
12.12.2017
Den delen av bekkenet som ligger fremme ved symfysen, ble tidligere kalt for skambenet. Mange synes det er et upassende ord. Så hva bør knokkelen kalles? Os pubis, som tidligere ble kalt skambenet,...
Per Brodal
02.10.2017
Jørgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup, Peter Holm-Nilsen et al. Hovedets, halsens og de indre organers anatomi 464 s, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 995 ISBN 978-87-628-1559-9 Dette er 11...
Per Brodal
18.09.2017
Slagstads velskrevne, krasse, og sannsynligvis sørgelig treffende beskrivelse av «hovedstadsfusjonen» og det fremvoksende helsebyråkratiet gir blant annet anledning til refleksjon over hva som...
Per Brodal
23.08.2007
Calman, KC. Medical education Past, present and future. Handing on learning. 543, ill. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris GBP 28 ISBN 978-0-443-07473-8 Sir Kenneth Calman er...
Per Brodal
20.09.2007
Kingsley, RE Kinglsey, RD. Interactive atlas of the human brain CD-ROM. Totowa, NJ: Humana Press, 2007. Pris USD 100 ISBN 978-1-58829-798-3 Dette er en utnyttelse og en videreføring av det enorme...
Per Brodal
13.03.2008
Jensen, TW Skov, M Følelser og kognition 299 s, tab, ill. København: Museum Tusculanums Forlag, 2007. Pris DKK 275 ISBN 978-87-635-0584-0 Denne utgivelsen består av 12 selvstendige kapitler skrevet...
Erlend Hem, Per Brodal
17.01.2008
I moderne medisinske ordbøker vil man lete forgjeves etter uttrykket regio iliaca ( 1  –  4 ). Det er heller ikke oppslagsord i nyere lærebøker i anatomi ( 5 , 6 ). Dersom man ønsker å inndele...
Per Brodal
27.08.2009
Standring, S Gray’s Anatomy The anatomical basis of clinical practice. 40. utg. 1 576 s, tab, ill. London: Churchill Livingston Elsevier, 2008. Pris USD 199 ISBN 978-0-443-06684-9 Hvis noen bok...
Per Brodal
15.01.2009
Gilroy, AM MacPehrson, BR Ross, LM. Atlas of anatomy 656 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2008. Pris USD 75 ISBN 978-1-60406-062-1 Dette atlaset er basert på et større flerbindsverk utgitt av samme...
Per Brodal
24.08.2006
Schuenke, Michael Schulte, Erik Schumacher, Udo Atlas of anatomy General anatomy and the musculoskeletal system. 541 s, tab, ill. New York: Thieme, 2005. Pris USD 65 ISBN 3-13-142081-2 Dette atlaset...
Vegard Bruun Wyller, Per Brodal
24.08.2006
En integrert, problembasert studieplan for medisinerutdanningen i Oslo har i år sitt tiårsjubileum. Selv om effektene av reformen ikke er avklart, bør reformens grunnprinsipper hegnes om Det er i...
Per Brodal
03.06.2004
Barker, Roger A. Barasi, Stephen Neuroscience at a glance 130 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. Pris GBP 15 ISBN 1-4051-1125-0 «The brain is not merely complex, it is fantastically...
Per Brodal
23.09.2004
Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere går i år til Patrik Ernfors og Claes M. Gustafsson, begge fra Karolinska Institutet i Stockholm, for studier av nervevekstfaktorer og regulering av...
Per Brodal
06.11.2003
Kenneth, Hugdahl Richard J., Davidson The asymmetrical brain 796 s, tab, ill. London: MIT Press, 2003. Pris GBP 59,95 ISBN 0-262-08309-4 Hvorfor er de to hjernehalvdelene spesialisert for ulike...
Per Brodal
18.12.2003
Jakobsen, Arnt Norsk medisinsk ordbok 334 s. Oslo: Forlag Sem og Stenersen, 2002. Pris NOK 310 ISBN 82-7046-071-0 At dette er 14. utgave forteller i seg selv at boken dekker et behov. Første utgave...
Per Brodal, Olav Sand, Per Andersen
25.09.2003
Den store Jahreprisen for 2003 er tildelt Terje Lømo, Universitetet i Oslo, for hans banebrytende studier av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler...
Per Brodal
20.08.2002
Alle medisinstudenter i Norge skriver en selvstendig oppgave i løpet av studiet. Det kan være en litteraturstudie eller et mindre forskningsprosjekt, og utføres under veiledning av en fakultetsansatt...
Kristofer Helland-Hansen, Knut Johannesen, Åse Brinchmann-Hansen, Per Brodal
28.02.2001
Sverre Hoftun Helt uventet ble Sverre rykket bort 7. januar 2001, bare 61 år gammel. Sverre som var så glad i livet, glad i arbeidet sitt som distriktslege i Hemne og glad i familien, og...
Per Brodal
08.09.2005
Tanya, now eleven, was living a pathetic existence in an institution. She had lost both legs to amputation …her failure to limp or shift weight when standing (because she felt no discomfort) had...
Per Brodal
01.12.2005
Plastiske endringer i hjernen som grunnlag for læringsprosesser ser ut til å være viktig ved både støybetinget hørselstap, tinnitus og cochleaimplantat Tre artikler i dette nummer av Tidsskriftet...