Pål Gunnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hjerteseksjonen

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus

Arendal

Han har bidratt med idé, utforming, innsamling og tolkning av data, utarbeiding/revisjon og godkjenning av manuskript.

Pål Gunnes er dr.med., spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og pensjonert seksjonsoverlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pål Gunnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media