Pål Gunnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gunnes

Pål Gunnes, Jacob Thalamus, Daniela Melichova, Slobodan Calic, Ole Johan Jakobsen, Tomas Larsen, Jarle Jortveit
29.01.2019
Takotsubo syndrome is an acute heart condition with symptoms, changes in electrocardiography (ECG), rise in infarction markers and left ventricle dysfunction that may be consistent with acute...
Pål Gunnes, Jacob Thalamus, Daniela Melichova, Slobodan Calic, Ole Johan Jakobsen, Tomas Larsen, Jarle Jortveit
28.01.2019
Takotsubosyndrom er en akutt hjertesykdom med symptomer, forandringer ved elektrokardiografi (EKG), stigning i infarktmarkører og dysfunksjon av venstre ventrikkel som kan være forenlig med akutt...
Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Hvert år får 12 – 15 000 nordmenn hjerteinfarkt ( 1 ). Behandlingsstrategien ved mistanke om akutt hjerteinfarkt har tidligere hovedsakelig vært avhengig av om EKG viser ST-elevasjon eller ikke...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
29.04.2014
Vi takker for kommentar fra gode kolleger ved Sykehuset Telemark. Vi er helt enige i at god prehospital diagnostikk og direkte transport til sykehus med riktig kompetanse er viktigst hos dem med...