Bjørnar Grenne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørnar Grenne

Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium . Vi beklager feilen, den er rettet p...
Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
23.01.2019
Kritisk saturasjonsfall og sirkulatorisk kollaps i forbindelse med en elektiv ortopedisk operasjon igangsatte utredning av en mann i 50-årene uten tidligere kjent hjertesykdom. Det kom frem at han...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Bjørnar Grenne
30.09.2014
Smith, Robyn Higgins, Michael Macfie, Alistair Cardiothoracic critical care 379 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-969295-8 Denne håndboken føyer seg inn i...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Hvert år får 12 – 15 000 nordmenn hjerteinfarkt ( 1 ). Behandlingsstrategien ved mistanke om akutt hjerteinfarkt har tidligere hovedsakelig vært avhengig av om EKG viser ST-elevasjon eller ikke...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
29.04.2014
Vi takker for kommentar fra gode kolleger ved Sykehuset Telemark. Vi er helt enige i at god prehospital diagnostikk og direkte transport til sykehus med riktig kompetanse er viktigst hos dem med...
Tobias S. Slørdahl, Brage H. Amundsen, Øystein Størkersen, Knut Haakon Stensæth, Morten Kristian Slette, Rune Wiseth, Bjørnar Grenne
25.11.2014
Mannen i 60-årene ble innlagt i sykehus etter dyspné og akutt innsettende ubehag i høyre arm. Man mistenkte hjerteinfarkt. Men historien illustrerer at bak noen av de vanligste symptomene man møter...