Thomas Dahlslett

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hjerteseksjonen

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus, Arendal

Han har bidratt med tolking av data og revisjon og godkjenning av manus.

Thomas Dahlslett er overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Thomas Dahlslett
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media