Thomas Dahlslett

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Dahlslett

Jarle Jortveit, Trond Helge Lislevand, Lars Rysstad, Thomas Dahlslett, Benthe Sjøli
24.02.2020
The first recordings of the heart’s electrical impulses were described in the 1870s. Willem Einthoven, with his string galvanometer, played a key part in the development of electrocardiography...
Jarle Jortveit, Trond Helge Lislevand, Lars Rysstad, Thomas Dahlslett, Benthe Sjøli
10.02.2020
De første registreringene av hjertets elektriske impulser ble beskrevet i 1870-årene. Willem Einthoven var med sitt strenggalvanometer sentral i utviklingen av elektrokardiografien (EKG...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Hvert år får 12 – 15 000 nordmenn hjerteinfarkt ( 1 ). Behandlingsstrategien ved mistanke om akutt hjerteinfarkt har tidligere hovedsakelig vært avhengig av om EKG viser ST-elevasjon eller ikke...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
29.04.2014
Vi takker for kommentar fra gode kolleger ved Sykehuset Telemark. Vi er helt enige i at god prehospital diagnostikk og direkte transport til sykehus med riktig kompetanse er viktigst hos dem med...
Jarle Jortveit, Thomas Dahlslett, Elisabeth Hagelsten Kvien, Runar Lundblad, Marius Trøseid, Jan Otto Beitnes
09.02.2016
Bilyd over hjertet er ikke uvanlig hos barn. Ventrikkelseptumdefekt er hyppigste medfødte hjertefeil som gir bilyd, men sjeldne tilstander kan også debutere slik. En mann i slutten av 20-årene ble...