Liv Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Fosse

Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Each year, 12 – 15 000 Norwegians suffer myocardial infarction ( 1 ). In the past, the treatment strategy on suspicion of acute myocardial infarction has depended mainly on whether the ECG shows ST...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
25.02.2014
Hvert år får 12 – 15 000 nordmenn hjerteinfarkt ( 1 ). Behandlingsstrategien ved mistanke om akutt hjerteinfarkt har tidligere hovedsakelig vært avhengig av om EKG viser ST-elevasjon eller ikke...
Jarle Jortveit, Bjørnar Grenne, Michael Uchto, Thomas Dahlslett, Liv Fosse, Pål Gunnes
29.04.2014
Vi takker for kommentar fra gode kolleger ved Sykehuset Telemark. Vi er helt enige i at god prehospital diagnostikk og direkte transport til sykehus med riktig kompetanse er viktigst hos dem med...