David Russell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av David Russell

Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
11.10.2016
The use of new, direct anticoagulants is increasing. Data from both controlled trials and clinical practice have shown that these drugs are as efficacious and safe as warfarin for deep vein...
Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
11.10.2016
De nye direkte antikoagulasjonsmidlene brukes i økende grad. Data fra både kontrollerte studier og klinisk praksis har vist at disse medikamentene er like effektive og trygge som warfarin ved blant...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
29.03.2007
Et transitorisk iskemisk anfall (TIA) er det kliniske uttrykk for en akutt, men (antatt) forbigående sirkulasjonsforstyrrelse i hjernen. Anslagsvis 15 – 26 % av dem som rammes av hjerneinfarkt har...
Kirsten Krohg-Sørensen, Søren Jacob Bakke, David Russell
29.03.2007
I Norge forekommer det ca. 12 000 – 15 000 hjerneslag hvert år. Om lag en av tre pasienter har hatt slag før. Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i...
David Russell, Christian Lund, Arve Dahl
17.05.2007
Rundt 13 000 nordmenn rammes årlig av hjerneinfarkt, for om lag 3 000 dreier det seg om residivinfarkt ( 1 ). Dessuten vil minst 5 000 personer i løpet av et år oppleve et transitorisk iskemisk...
Jan C. Frich, David Russell
15.03.2007
Pasienter med akutt hjerneslag skal behandles som tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Forskningen om hjerneslagsykdommer må styrkes På verdensbasis rammes hvert år 15 millioner mennesker av hjerneslag...
David Russell, Arve Dahl, Christian Lund
15.03.2007
Hjerneslagsykdom medfører stor helsemessig belastning for dem som rammes, og betydelige utgifter for samfunnet. Det er anslått at 15 000 nordmenn får hjerneslag hvert år og at rundt 5 000 av disse...
Ole Morten Rønning, Lars Thommassen, David Russell
03.05.2007
Hjerneslag er en akutt og alvorlig sykdom som rammer om lag 13 000 personer i Norge hvert år ( 1 ). Om lag 5 000 personer dør årlig pga. slag, og sykdommen er den tredje vanligste dødsårsaken etter...
Arve Dahl, Christian Lund, David Russell
29.03.2007
Fargedopplerultralyd av de precerebrale arterier. Illustrasjonsfoto Rikshospitalet–Radiumhospitalet Hjerneinfarkter utgjør rundt 85 % av alle hjerneslag. Tradisjonelt har man delt hjerneinfarktene i...
Christian Lund, David Russell
04.12.2008
I to gode artikler i Tidsskriftet nr. 19/2008 gir norske kardiologer og hjerteradiologer oversikt over mulighetene og begrensningene ved ikke-invasiv diagnostikk av koronarsykdom med CT-angiografi (...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
David Russell, Lars Thomassen, Bent Indredavik, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Eivind Berge
17.06.2004
For selekterte pasienter med hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling innen tre timer etter sykdomsstart godkjent i EU og av Statens legemiddelverk i Norge. Trombolyse er den eneste...
Lars Thomassen, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Bent Indredavik, David Russell
06.03.2003
Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (r-tPA) har en positiv effekt ved akutt hjerneinfarkt de første tre timene etter sykdomsstart ( 1  –  3 )...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Arve Dahl, David Russell
03.03.2005
En overbevisende sammenheng mellom serum-kolesterolnivå og risiko for koronar hjertesykdom har i mange år vært dokumentert hos middelaldrende og eldre opp mot 70 – 75 år ( 1 ). En rekke...
Christian Lund, Arve Dahl, David Russell
25.08.2005
I sin lederartikkel om hjerneslagbehandling i Tidsskriftet nr. 12/2005 ( 1 ) gir professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller uttrykk for faglige synspunkter og holdninger som vi finner å måtte...
Arve Dahl, David Russell
19.05.2005
Vi takker for den relevante kommentaren fra Reikvam & Landmark. Vi er enig i at slagpasienter kanskje har nytte av statiner selv om de ikke har konstatert koronarsykdom eller har risikofaktorer...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
06.08.2013
Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, med prevalens på 1 – 2 % i den generelle befolkning, og gir økt risiko for både hjerneinfarkt, hjertesvikt, demens og død ( 1 , 2 )...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
01.10.2013
I forbindelse med oversiktsartikkelen Atrieflimmer og hjerneslag i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) vil vi opplyse om at apiksaban fra 1.7.2013 har refusjon på blåresept for indikasjonen ikke-valvulær...