David Russell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

David Russell (f. 1948) er spesialist i nevrologi, overlege og professor. Han er leder for den cerebrovaskulære forskningen ved Oslo universitetssykehus. Han har kommet med innspill under utarbeidingen av manuskriptet og har deltatt i revisjonen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredragshonorar fra Boehringer Ingelheim, BMS/Pfizer og Bayer Healthcare.

Nevrologisk avdeling

Klinikk for kirurgi og nevrofag

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Artikler av David Russell
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media