Per Morten Sandset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Morten Sandset

Torgeir Bruun Wyller, Irene Grundvold, Sigrun Halvorsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Ole Morten Rønning, Per Morten Sandset
30.03.2020
Professor og overlege Eivind Berge døde av kreft 6. februar, 55 år gammel. Tilbake står hans kone Hilde, hans tre barn Sindre, Trude og Sivert, hans foreldre Edel og Kjell, og alle...
Bjørn Hofstad, Arild Nesbakken, Jan Eritsland, Odd Brørs, Per Morten Sandset
06.11.2008
Pasienter som skal til endoskopisk undersøkelse av gastrointestinaltractus, blir i ulik grad bedt om å seponere hemmere av blodplateaggregasjonen i en periode før undersøkelsen for å unngå...
Per Morten Sandset
12.01.2006
Warfarinbehandling kan gjennomføres med høy kvalitet i allmennpraksis. Små justeringer skal til for at behandlingen kan bli enda bedre. Warfarinbehandling er blant de aller mest krevende...
Tone Enden, Nils-Einar Kløw, Per Morten Sandset
22.06.2006
Trombolytisk behandling ved proksimal dyp venetrombose gir sannsynligvis redusert risiko for posttrombotisk syndrom sammenliknet med antikoagulasjonsbehandling. Det er vist at systemisk trombolytisk...
David Russell, Lars Thomassen, Bent Indredavik, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Eivind Berge
17.06.2004
For selekterte pasienter med hjerneinfarkt er intravenøs trombolytisk behandling innen tre timer etter sykdomsstart godkjent i EU og av Statens legemiddelverk i Norge. Trombolyse er den eneste...
Per Morten Sandset, Harald Arnesen
26.08.2004
I en leder i Tidsskriftet nr. 5/2004 omtaler Arnt Fiane egenkontroll av warfarinbehandling ( 1 ). Flere studier og klinisk erfaring har vist at egenkontroll kan øke tiden pasientene er i...
Lars Thomassen, Per Morten Sandset, Oddmund Joakimsen, Bent Indredavik, David Russell
06.03.2003
Trombolytisk behandling med intravenøs rekombinant human vevsplasminogenaktivator (r-tPA) har en positiv effekt ved akutt hjerneinfarkt de første tre timene etter sykdomsstart ( 1  –  3 )...
Bjørn Bendz, Per Morten Sandset
20.06.2002
Hypobar hypoksi, stase av underekstremitetene og dehydrering er sannsynligvis de viktigste årsakene til venøs trombose ved lange flyreiser. Regelmessig fottrim, adekvat væskeinntak og elastiske...
Per Morten Sandset
20.04.2002
Antall pasienter som bruker warfarin til profylakse og behandling av tromboembolisk sykdom er nesten doblet i løpet av de siste ti år, og i 2002 vil mer enn 50 000 pasienter i Norge bruke warfarin...
Elisabeth Arntzen, Per Morten Sandset
05.07.2016
Takk til Håkon Kvåle Bakke for kommentaren til vårt innlegg om den nye strukturen for spesialistutdanningen av leger ( 1 ). Datoene for oppstart av del 1, 2 og 3 er bestemt av Helse- og...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
In cases of extensive deep vein thrombosis, supplementary treatment with catheter-directed thrombolysis can reduce the number of cases of post-thrombotic chronic leg problems. We therefore believe...
Waleed Ghanima, Dan Atar, Per Morten Sandset
01.10.2013
Anticoagulation treatment is necessary for preventing and treating a number of thromboembolic conditions. It is well known that warfarin treatment provides effective protection against thrombosis,...
Elisabeth Arntzen, Per Morten Sandset
07.06.2016
Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. Allerede i september 2017 starter de første legene i del 1 av utdanningen. De regionale helseforetakene...
Anne Flem Jacobsen, Erik Qvigstad, Per Morten Sandset
30.08.2000
Venøs tromboembolisme er en viktig maternell komplikasjon i svangerskapet. Tilstanden forekommer dels som trombose i dype underekstremitetsvener (dyp venetrombose), dels som embolisering til lungene...
Torleif Trydal, Bjørn Bolann, Frank Brosstad, Sverre Sandberg, Per Morten Sandset, Anne Stavelin, Heidi Steensland, Geir Thue, Ole Rasmus Ødegaard
11.08.2005
Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. I noen tilfeller kan det forekomme forholdsvis store forskjeller mellom målinger...
Per Morten Sandset
04.10.2011
Hoffbrand, Victor Moss, Paul Essential haematology 6. utg. 454 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 40 ISBN 978-1-4051-9890-5 Hematologi er et frontfag i medisinen, og i dette...
Per Olav Vandvik, Per Morten Sandset
29.05.2012
I kommentarartikkelen Hva er evidensbaserte råd? i Tidsskriftet nr. 6/2012 setter Ivar Sønbø Kristiansen prisverdig søkelyset på legers rolle i utvikling av faglige retningslinjer og i utformingen av...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
Ved omfattende dyp venetrombose kan tilleggsbehandling med kateterbasert trombolyse gi færre kroniske plager i beinet. Derfor mener vi at voksne med akutte tromboser i bekkenet og øvre del av låret...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
06.08.2013
Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, med prevalens på 1 – 2 % i den generelle befolkning, og gir økt risiko for både hjerneinfarkt, hjertesvikt, demens og død ( 1 , 2 )...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
01.10.2013
I forbindelse med oversiktsartikkelen Atrieflimmer og hjerneslag i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) vil vi opplyse om at apiksaban fra 1.7.2013 har refusjon på blåresept for indikasjonen ikke-valvulær...