Arnljot Tveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnljot Tveit

Marius Myrstad, Inger Vandvik, Erik Hauge Engebretsen, Arnljot Tveit
12.12.2017
I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig at nye perorale antikoagulasjonsmidler seponeres i 24–48 timer for å unngå blødningskomplikasjoner ved invasive prosedyrer. Midlene har kort halveringstid,...
Arnljot Tveit
25.06.2009
Antikoagulasjonsbehandling med warfarin har meget god forebyggende effekt mot tromboembolisk hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer ( 1 ). Tidligere så man i mange land et betydelig underforbruk...
Vigdis Bache Semb, Arnljot Tveit
25.02.2014
Trousseau’s syndrome, which describes a significantly high incidence of venous thromboembolism in cancer patients, has been known since the mid-1800s ( 2  –  4 ). Sometimes venous thromboembolism may...
Vigdis Bache Semb, Arnljot Tveit
25.02.2014
Trousseau’s syndrome, which describes a significantly high incidence of venous thromboembolism in cancer patients, has been known since the mid-1800s ( 2  –  4 ). Sometimes venous thromboembolism may...
Arnljot Tveit
17.06.2010
Nye forskningsresultater tyder på at behandlingen av kronisk atrieflimmer kan forenkles betydelig. Den såkalte AFFIRM-studien viste at frekvenskontroll er like bra som rytmekontroll ved atrieflimmer...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
06.08.2013
Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, med prevalens på 1 – 2 % i den generelle befolkning, og gir økt risiko for både hjerneinfarkt, hjertesvikt, demens og død ( 1 , 2 )...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
01.10.2013
I forbindelse med oversiktsartikkelen Atrieflimmer og hjerneslag i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) vil vi opplyse om at apiksaban fra 1.7.2013 har refusjon på blåresept for indikasjonen ikke-valvulær...
Vigdis Bache Semb, Arnljot Tveit
25.02.2014
Trousseaus syndrom, som beskriver overhyppighet av venøs trombose hos kreftpasienter, har vært kjent siden midten av 1800-tallet ( 2  –  4 ). Noen ganger kan venøs trombose være første tegn på at det...
Arnljot Tveit, Sigrun Halvorsen, Eivind Berge, Torunn Sætre
13.05.2014
De nye norske retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse har egne kapitler om antitrombotisk behandling ved henholdsvis atrieflimmer, hjerneslag, kardiovaskulær sykdom og...