Arnljot Tveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming og design av studien, tolking av data, litteratursøk og utarbeiding av manus.

Arnljot Tveit er avdelingsleder og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arnljot Tveit
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media