Anne Hege Aamodt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Hege Aamodt er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Hun er nestleder i Norsk hjerneslagforening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Hege Aamodt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media