Anne Hege Aamodt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: idé, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anne Hege Aamodt er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege. Hun er nestleder i Norsk hjerneslagforening.

Artikler av Anne Hege Aamodt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media