Annonse
Annonse

Dan Atar

Artikler av Dan Atar

Ole-Christian Walter Rutherford, Marton Skog Steinberger König, Klaus Risnes, Nezar Raouf, Dan Atar, Waleed Ghanima
Vi takker Dyrkorn og kolleger for deres kommentar til vår artikkel. I nybrottslandet vi befinner oss, med direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidler (DOAK) som foretrukne antikoagulanter er...
Ole-Christian Walter Rutherford, Marton Skog Steinberger König, Klaus Risnes, Nezar Raouf, Dan Atar, Waleed Ghanima
Direktevirkende perorale antikoagulantia brukes nå av flere pasienter enn vitamin K-antagonister i Norge. Likevel er det fremdeles usikkerhet forbundet med håndtering av alvorlige blødninger hos...
Dan Atar, Stefan Agewall
Ellen Bøhmer setter søkelys på hva hun kaller «falskt positive troponinverdier» ( 1 ). Men faktum er – og det krever fundamental nytenkning – at man med de nyeste høysensitive troponin analysemetoder...
Dan Atar
Takk for bidrag i Tidsskriftets språkspalte om bruk av NOAK- versus DOAK-forkortelsen ( 1 ). Det er lett å enes om at to ulike forkortelser for disse legemidler er uheldig. Imidlertid er forfatterens...
Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
The use of new, direct anticoagulants is increasing. Data from both controlled trials and clinical practice have shown that these drugs are as efficacious and safe as warfarin for deep vein...
Henriette Johansen, Ole-Christian Walter Rutherford, Anne Hege Aamodt, David Russell, Dan Atar, Waleed Ghanima
De nye direkte antikoagulasjonsmidlene brukes i økende grad. Data fra både kontrollerte studier og klinisk praksis har vist at disse medikamentene er like effektive og trygge som warfarin ved blant...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Anders Hodt, Kjetil Steine, Dan Atar
Akutt dekompensert hjertesvikt og lungeødem er de to vanligste kliniske tilstandene under syndromet akutt hjertesvikt. En epidemiologisk studie fra Skottland har vist at ca. 15 pasienter (3,8/1 000...
Waleed Ghanima, Dan Atar, Per Morten Sandset
Anticoagulation treatment is necessary for preventing and treating a number of thromboembolic conditions. It is well known that warfarin treatment provides effective protection against thrombosis,...
Stefan Agewall, Dan Atar
Nye europeiske retningslinjene for akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er nylig publisert. Retningslinjene har noen nye punkter som vil ha betydning for alle enheter som håndterer pasienter med...
Dan Atar
De diagnostiske markører på hjerteinfarkt er blitt stadig bedre, men aldri har det vært viktigere med klinisk bedømmelse av pasienten Troponinmåling etter hjerteinfarkt I prinsippet er spørsmålet i...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, med prevalens på 1 – 2 % i den generelle befolkning, og gir økt risiko for både hjerneinfarkt, hjertesvikt, demens og død ( 1 , 2 )...
Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell
I forbindelse med oversiktsartikkelen Atrieflimmer og hjerneslag i Tidsskriftet nr. 14/2013 ( 1 ) vil vi opplyse om at apiksaban fra 1.7.2013 har refusjon på blåresept for indikasjonen ikke-valvulær...
Waleed Ghanima, Dan Atar, Per Morten Sandset
Antikoagulasjonsbehandling er nødvendig for å forebygge og behandle en rekke tromboemboliske tilstander. Det er velkjent at warfarinbehandling effektivt beskytter mot trombose, men behandlingen...