Dan Atar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dan Atar er professor og overlege i kardiologi ved Oslo universitetssykehus og forskningsleder for Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dan Atar
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media