Førstevalgsbehandling for erythema migrans er fortsatt penicillin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans (1). Anbefalingene er hentet fra Norsk legemiddelhåndbok og tilsvarer de amerikanske (2). Det er imidlertid nordisk konsensus om å behandle erythema migrans med penicillin (3) – (5). I den nye antibiotikaveilederen som lanseres til høsten, opprettholdes denne anbefalingen.

  Det er flere grunner til ikke å overføre de amerikanske anbefalingene til Norge. Hos oss ses erythema migrans i allmennpraksis, mens mye av forskningen er gjennomført i spesialistpoliklinikker. Dertil er en annen undergruppe av borreliabakterien enn den vi ser i Norge, vanligst i USA, og undergruppene gir noe ulik klinisk infeksjon (6). I USA finnes ikke fenoksymetylpenicillin kommersielt tilgjengelig.

  Sverige er det landet det er mer naturlig å sammenlikne oss med. En del av fagmiljøet fryktet økning i nevroborreliose om man behandlet erythema migrans med penicillin (7). En retrospektiv studie fant etter fem år at 98 % av pasientene i penicillingruppen og 94 % i doksysyklingruppen var symptomfrie (8). En systematisk oversikt over de randomiserte, kontrollerte forsøk, sidestiller effekten av penicillin og doksysyklin (9).

  I 2007 ble 328 tilfeller av disseminert borreliose meldt til MSIS (10). Erythema migrans er ikke meldepliktig og forekomsten er ukjent. I Blekinge i Sverige anslår man årlig 5/10 000 innbyggere (11). Overført til norske forhold kan man regne med 6 000 tilfeller i Norges seks mest utsatte fylker bare i sommer. Å behandle disse pasientene med doksysyklin (eller amoksicillin) i stedet for penicillin øker påvirkningen av normalfloraen og risikoen for resistensutvikling.

  Siden det økologisk beste antibiotikum bør brukes så lenge det kan forsvares klinisk, opprettholder vi penicillin som førstevalg ved erythema migrans og anbefaler allmennlegene i Norge å gjøre det samme. Ved disseminert borreliose er det enighet om behandling med bredspektret antibiotika.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media