Knut Eirik Eliassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Eirik Eliassen

Anders Bærheim, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
18.12.2008
Screening og behandling av asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet omtales nå i to nasjonale faglige retningslinjer. Begge er utgitt av Helsedirektoratet ( 1 , 2 ). Anbefalingen i...
Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit
14.08.2008
I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans ( 1 ). Anbefalingene er...
Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Per Hjortdahl, Dag Berild, Morten Lindbæk
23.10.2008
Siden 2000 har resistensmønsteret hos norske bakterier og bakteriefloraen hos norske pasienter endret seg. Større reiseaktivitet og innvandring har ført til økt import av resistente bakterier, blant...
Sverre Rørtveit, Erlend Tolaas, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
12.03.2009
Når det gjeld bruk av lokalt fusidin, er retningslinjene for antibiotikabruk i allmennpraksis ( 1 ) identiske med tilrådingane frå Legemiddelverket si ekspertgruppe for impetigo ( 2 ). Lise Kragøe...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
New national guidelines are now being issued for use of antibiotics in the primary health care service. We encourage all Norwegian doctors to follow them. The effort to promote an acceptable use of...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...