Arne Fetveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arne Fetveit (f. 1968) er spesialist i allmennmedisin, dr.med., master i folkehelsevitenskap, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for samfunn og helse, Universitetet i Oslo, og fastlege ved Kjelsås legesenter.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Fetveit
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media