Arne Fetveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Fetveit

Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit
14.08.2008
I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans ( 1 ). Anbefalingene er...
Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Kveldsstemning i Bendiksbukta, 2006 Massemønstringer defineres gjerne som arrangementer hvor flere enn 1 000 personer er samlet for et spesifikt formål over en gitt tidsperiode. Eksempler er...
Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Evening atmosphere at Bendik bay 2006 Mass gatherings are usually defined as events attended by more than 1000 people for a specific purpose over a given period of time. Examples are sport events,...
Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Per Hjortdahl, Dag Berild, Morten Lindbæk
23.10.2008
Siden 2000 har resistensmønsteret hos norske bakterier og bakteriefloraen hos norske pasienter endret seg. Større reiseaktivitet og innvandring har ført til økt import av resistente bakterier, blant...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
08.10.2009
Søvnen hos eldre kjennetegnes av at det blir det vanskeligere å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Om lag halvparten av alle...
Nicolas Øyane, Anne Marie van den Hoven, Arne Fetveit, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
08.10.2009
Søvnproblemer er svært utbredt, og 95 % av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove ( 1 ). I 2005 utga American Academy of Sleep Medicine den andre utgaven av den meste...
Arne Fetveit
10.09.2009
Kushida, CA Handbook of sleep disorders 2. utg. 694 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2008. Pris GBP 175 ISBN 978-0-8493-7319-0 Dette er annen utgave av Handbook of sleep disorders , redigert...
Arne Fetveit
24.08.2006
Warren, Ed B.A.R.D. in the practice A guide for family doctors to consult efficiently, effectively and happily. 136 s. Oxford: Radcliffe, 2006. Pris GBP 22 ISBN 1-85775-665-7 Konsultasjonen er...
Arne Fetveit
12.01.2006
Heier, Mona Skard Wolland, Anne M. Søvn og søvnforstyrrelser 376 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2005. Pris NOK 398 ISBN 82-02-24344-0 Denne boken om søvn og søvnforstyrrelser er...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
New national guidelines are now being issued for use of antibiotics in the primary health care service. We encourage all Norwegian doctors to follow them. The effort to promote an acceptable use of...
Per Lagerløv, Arne Fetveit, Mitchell Loeb
03.11.2005
Behandling av astma er standardisert i internasjonalt godkjente retningslinjer. Retningslinjene forutsetter en analytisk tilnærming til pasienten. Informasjon om pasientene som legen må forholde seg...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
16.06.2005
Det er en høy forekomst av innsovningsvansker, hyppige oppvåkninger og tidlig morgenoppvåkning hos sykehjemspasienter ( 1 ). I en norsk studie var prevalensen av søvnforstyrrelser 72 % ( 2 ). Det ser...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
16.06.2005
Med økende alder blir det vanskeligere å sove sammenhengende natten igjennom, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Det skjer en omfordeling av søvn fra natt til dag,...
Arne Fetveit
04.02.2011
Pandi-Perumal, S.R. Kramer, Milton Sleep and mental illness 430 s, tab, ill. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pris GBP 80ISBN 978-0-521-11050-1 Sleep and mental illness er en lærebok hvor...
Arne Fetveit
01.11.2011
Wolland, Anne M. Heier, Mona Skard Eldre og søvn 117 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011. Pris NOK 248 ISBN 978-82-02-35931-7 Eldre og søvn er en kortfattet innføring i søvnrelaterte lidelser...
Morten Lindbæk, Siri Jensen, Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Nils Grude, Dag Berild, Per Hjortdahl
28.05.2013
I disse dager foreligger de nye retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Vi oppfordrer alle norske leger til å følge dem. Arbeidet med å fremme en forsvarlig bruk av antibiotika og...