Dag Berild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dag Berild er dr.med., spesialist i infeksjonssykdommer og professor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er tidligere overlege og leder av antibiotikastyringsprogrammet ved Oslo universitetssykehus.

Artikler av Dag Berild
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media