Morten Lindbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Lindbæk er professor i allmennmedisin ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og fastlege.

Artikler av Morten Lindbæk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media