Per Hjortdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Hjortdahl

Yngve Rønsen, Per Hjortdahl
04.10.2007
Allmennlegen kjennetegnes ved sin rolle som generalist. Dette innebærer et faglig ansvar for pasienter i alle aldre, av begge kjønn og i alle sykdomsgrupper ( 1 ). Innføring av fastlegeordningen i...
Kjersti Bakken, Eli Larsen, Per Christian Lindberg, Ellen Rygh, Per Hjortdahl
28.06.2007
Feilmedisinering er som regel et resultat av at noe har gått galt i handlingsrommet mellom legens diagnosesetting og pasientens inntak av legemidlet. Det omfatter systemfeil så vel som tilfeldige...
Bjørn Gjelsvik, Elisabeth Swensen, Per Hjortdahl
31.05.2007
I de senere år er kunnskapsgrunnlaget for hormonbehandling – behandling av kvinner i og etter overgangsalderen med østrogen eller østrogen og gestagen i kombinasjon – blitt betydelig bedre. Tidligere...
Bjørn Gjelsvik, Elisabeth Swensen, Per Hjortdahl
31.05.2007
In recent years the knowledge base for hormone therapy (HT)– treatment of menopausal and post-menopausal women with oestrogen or a combination of oestrogen and gestagen – has improved substantially...
Per Hjortdahl
15.02.2007
Wootton, R Dimmick, SL Kvedar, JC Home telehealth Connecting care within the community. 280 s, tab, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 30 ISBN 1-85315-657-4 Den norske helsetjenesten står foran...
Per Hjortdahl
01.03.2007
Chambers, R Wakley, G Blenkinsopp, A. Supporting self care in primary care 250 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 25 ISBN 1-84619-070-3 Brukermedvirkning i helsetjenesten innebærer...
Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk, Dag Berild, Per Hjortdahl, Arne Fetveit
14.08.2008
I en oversiktsartikkel om borreliose i Tidsskriftet nr. 10/2008 anbefalte Unn Ljøstad & Åse Mygland doksysyklin eller amoksicillin til pasienter med erythema migrans ( 1 ). Anbefalingene er...
Knut Eirik Eliassen, Arne Fetveit, Per Hjortdahl, Dag Berild, Morten Lindbæk
23.10.2008
Siden 2000 har resistensmønsteret hos norske bakterier og bakteriefloraen hos norske pasienter endret seg. Større reiseaktivitet og innvandring har ført til økt import av resistente bakterier, blant...
Hege K. Andreassen, Silje C. Wangberg, Rolf Wynn, Tove Sørensen, Per Hjortdahl
16.11.2006
Stadig større mengder helseinformasjon blir gjort tilgjengelig for befolkningen gjennom massemedier. Internett er en viktig del av denne utviklingen. Eysenbach & Kohler fant i 2003 at 5 % av alle...
Per Hjortdahl
05.01.2006
Fra Bilder fra klinisk praksis, en bildepakke til bruk i veiledningsgruppene i allmennmedisin, laget av Torgeir Gilje Lid, lege, og Rune Eraker, fotograf. Foto Rune Eraker Vi har et av verdens beste...
Per Hjortdahl
23.02.2006
Det å gjøre journalen tilgjengelig for pasienten, kan øke pasientens opplevelse av trygghet og bedre kommunikasjonen med legen I dette nummer av Tidsskriftet reiser Olaf Thorsen & Anders Grimsmo...
Per Hjortdahl
05.10.2006
Horsten, Vibeke Veje til sundhed på internet 330 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2006. Pris DKK 400 ISBN 87-7749 -421-0 «Ikke nok en bok om Internett,» var mine første tanker da jeg fikk denne...
Morten Lindbæk, Erling Thom, Per Fuglerud, Per Hjortdahl
16.12.2004
I norsk allmennpraksis møter man pasienter med sår hals i ca. 1 – 2 % av alle konsultasjoner ( 1 ). Det er mange årsaker til sår hals, men i utgangspunktet er det bare halsinfeksjoner med gruppe A-...
Per Hjortdahl
05.02.2004
Evalueringer av fastlegeordningen har til nå stort sett vært strukturelle. Oppmerksomheten bør nå mer rettes mot selve innholdet i reformen Fra sommeren 2001 fikk hele Norges befolkning rett til å...
Per Hjortdahl
20.05.2004
Taylor, Robert B. Fundamentals of family medicine. The family medicine clerkship textbook 3. utg. 608 s, ill. New York: Springer-Verlag New York, Inc, 2002. Pris EUR 53 ISBN 0-387-95479-1...
Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl
21.10.2004
Norske myndigheter uttrykker gjennom handlingsplanene Si@ og Samspill 2007 et klart mål om at pasienter skal kunne bruke Internett i kontakten med helsevesenet ( 1 , 2 ). En undersøkelse fra 2002...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Nils Erik Gilhus, Per Hjortdahl
15.05.2003
Forskning er en hovedoppgave for norsk helsevesen, både innenfor helseinstitusjonene og i primærhelsetjenesten. Da lov om spesialisthelsetjenesten trådte i kraft i 2001, ble forskning sidestilt som...
Hege Andreassen, Anne-Grete Sandaune, Deede Gammon, Per Hjortdahl
30.06.2002
Internett og den nye informasjonsteknologien er i ferd med å innta helsevesenet, også i Norge. Dette åpner nye muligheter for kommunikasjon og innhenting av helserelatert informasjon for...
Sigurd Høye, Per Hjortdahl
30.06.2002
Reklame for reseptbelagte legemidler er i Norge kun tillatt overfor helsepersonell. Det er satt opp forskrifter for legemiddelreklame, og grunnregelen er at reklamen skal være nøktern og saklig (1)...