P.-D.H. Roland og medarbeidere svarer:

Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal Om forfatterne
Artikkel

Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose (1). Forfatterne viser at det er forskjeller mellom resultatene fra dem med økonomiske interessekonflikter i glukosaminfeltet (som gjennomgående finner at midlet har effekt) og fra dem uten slike interessekonflikter (som ikke påviser klinisk relevante effekter). De industrifinansierte studiene oppviser en heterogenitet som ikke kan forklares ut fra tilfeldighetenes spill – her er det altså «ugler i mosen».

At vi ikke refererte til studien av Vlad og medarbeidere (1), skyldes det enkle faktum at vi sendte inn vårt manus til kronikken (2) i februar 2007, mens artikkelen til Vlad og medarbeidere (1) ble publisert i juli 2007. Kommentarene fra Reginster (3) og fra Altman og medarbeidere (4) tilfører lite nytt. Påstanden om at vi avviser studier «alene på baggrund af mulige interessekonflikter» er direkte gal. I vår kronikk omtalte vi bl.a. flere studier fra industriaktører (2). Storm-Henningsens innlegg viser på en fortreffelig måte hvordan det ofte går når de som lever av å selge et produkt, selv skal vurdere dets vitenskapelige dokumentasjon. Vi er ellers enig med Storm-Henningsen i at man bør «fokusere på en sammenholdelse af studiers konklusioner». Da må man også forholde seg til det faktum at de metaanalysene som foreligger, entydig viser at glukosamin ikke har effekt.

Anbefalte artikler