Atle Klovning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Atle Klovning

Anne Eskild, Atle Klovning, Elisabeth Swensen, Kjell Å. Salvesen
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
04.10.2007
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Jan M. Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 7/2008 refererer Erlend Hem ( 1 ), med bakgrunn i retningslinjer fra et ekspertpanel oppnevnt av American Pain Society og American College of Physicians ( 2 ), at «en rekke...
Atle Klovning
06.02.2003
Scrivener R„ R, Mapping health on the Internet Strategies for learning in an information age. 144 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 20 ISBN 1-85775-593-6 Denne boken...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.09.2002
Legemiddelindustriforeningen har invitert Helsedepartementet og Legeforeningen til idédugnad om forholdet mellom leger og farmasøytisk industri. I administrerende direktør Helge Lunds invitasjon...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.06.2001
Vi takker for innlegg fra FoU-utvalget i Legemiddelindustriforeningen ved Dag Solbu og Atle Skattebøl. Det er fint at de signaliserer vilje til å lytte til Allmennmedisinsk forskningsutvalgs råd. Vi...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.04.2001
Vi som skriver dette, har deltatt i vurdering av mange forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien på vegne av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Ordningen kom i stand i slutten av 1970-...
Atle Klovning
30.09.2000
Jeg har stor respekt for Tidsskriftet og ønsker med dette å beklage mitt tendensiøse ordvalg. Mine tre spissformuleringer bør sees i den konteksten de ble presentert i foredraget: «Den nye legen» og...
Atle Klovning
06.10.2015
Fossheim, Hallvard Ingierd, Helene Internet research ethics 175 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Pris NOK 279 ISBN 978-82-02-48035-6 Målgruppen er alle som enten driver nettbasert...