Jan Magnus Bjordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Magnus Bjordal

Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
04.10.2007
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Jan Magnus Bjordal
03.04.2008
Kombinasjonen av laserbehandling og eksentrisk trening kan gi raskere bedring enn eksentrisk trening alene. Det viser en norsk-gresk studie. Akillestendinopati er en tilstand som ofte rammer...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Jan Magnus Bjordal
24.08.2006
Konservativ behandling av artrose har lenge vært dominert av legemidler, men effekten er dårlig. Det viser en norsk metaanalyse. Metaanalysen omfattet behandlingsresultatene for ca. 14 000 pasienter...
Jan Magnus Bjordal
12.06.2003
I forbindelse med fremveksten av kunnskapsbasert medisin, ble det publisert en rekke systematiske oversiktsartikler som gav inntrykk av at fysioterapi ikke hadde effekt på muskel- og skjelettsmerter...
Jan Magnus Bjordal
28.01.2010
Laserbehandling kan være nyttig supplement til annen intervensjon ved uspesifikke nakkesmerter. Det viser en ny systematisk oversiktsartikkel. Uspesifikke nakkesmerter rammer 10–24 % av befolkningen...
Jan Magnus Bjordal
02.12.2010
På tide med tverrfaglige retningslinjer for behandling av seneplager? Muskel- og skjelettplager koster mest og får minst, hevder noen. Det er blitt avsatt midler til forskning på og utvikling av...