Pål-Didrik Hoff Roland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Pål-Didrik Hoff Roland er cand.pharm. ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Midt-Norge, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Pål-Didrik Hoff Roland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media