Pål-Didrik Hoff Roland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål-Didrik Hoff Roland

Espen Skarstein Kolberg, Trond Olav Skjerve Madsen, Pål-Didrik Hoff Roland
22.10.2020
Forskrivning av legemidler med naltrekson til vektreduksjon er økende. Dette kan ha betydelige konsekvenser ved behov for opioidanalgesi. Naltrekson er en opioidantagonist som, i motsetning til...
Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
23.09.2019
Use of the antipsychotic drug quetiapine to treat sleep disorders has become widespread, also in Norway. Its efficacy is poorly documented, and even low doses may have substantial side effects. There...
Karen Astrid Boldingh Debernard, Joachim Frost, Pål-Didrik Hoff Roland
16.09.2019
Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger. Det er...
Inga Marthe Grønseth, Torbjørn Nag, Pål-Didrik Hoff Roland
08.04.2019
Vi vil takke Eivind C. Borna og Morten Melsom for deres tilsvar til vår kronikk om økning av inhalerte kortikosteroider ved astmaforverring. Vi er enige i at astma er en heterogen tilstand med mange...
Inga Marthe Grønseth, Torbjørn Nag, Pål-Didrik Hoff Roland
21.02.2019
I flere tiår har midlertidig økning i dosen av inhalasjonssteroider ved astmaforverringer vært vanlig praksis i Norge. For de fleste gir dette ingen effekt, men derimot økt bivirkningsrisiko. Denne...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Linda Amundstuen
29.03.2007
På grunn av markedsføringen av naturmidler og helsekostprodukter forventer man gjerne at de har effekt mot sykdommer eller mindre alvorlige tilstander som kan oppfattes som sykdom. Dette ble...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Pål-Didrik Hoff Roland, Linda Amundstuen
09.08.2007
Artiklene i spalten Legemidler i praksis er i hovedsak bestilt. Det er fra Tidsskriftets redaksjon angitt at manuskriptet samlet skal være på inntil 1 700 ord og at litteraturlisten bare helt...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
04.10.2007
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Vigdis Solhaug, Pål-Didrik Hoff Roland
20.05.2004
RELIS (regionalt legemiddelinformasjonssenter) i de ulike helseregionene får ofte henvendelser fra helsepersonell om bruk av legemidler hos gravide eller ammende kvinner. Dette er naturlig, ettersom...
Pål-Didrik Hoff Roland
10.05.2001
Melatonin er en interessant substans, som siden oppdagelsen i 1958 har vært gjenstand for en rekke mindre studier på svært varierende indikasjoner. Disse studiene er i hovedsak gjort i perioden fra...
Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland
23.04.2013
Det er positivt at apotekene tar sin informasjonsplikt på alvor og i denne sammenheng er oppmerksomme på nye legemidler generelt og antikoagulantia spesielt. Vår hensikt var ikke å skrive en...
Pål-Didrik Hoff Roland, Cecilie Sogn Nergård
30.04.2012
I Europa er Ginkgo biloba-blad sannsynligvis den mest brukte av alle medisinske urter fra tradisjonell kinesisk medisin. Cochrane Collaboration har tidligere vurdert dokumentasjonen for effekt ved...
Pål-Didrik Hoff Roland, Cecilie Sogn Nergård
12.06.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 956 – 9 I Tidsskriftet nr. 8/2012, side 957, figur 1: Bildet viser ikke Ginkgo biloba, men Adiantum raddianum. Korrekt bilde publiseres her. I figurteksten skal det...
Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland
19.02.2013
De nye antikoagulasjonsmidlene, faktor II-hemmeren dabigatran (Pradaxa) og faktor X-hemmerne rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis), representerer et nytt behandlingsprinsipp og er...