Bjørn Bratland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Bratland

Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
18.10.2019
The general practitioners’ setting of diagnoses in their patient record notes has multiple purposes. The patient record serves as the doctor’s work-tool, and it is useful to document diagnoses...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
14.10.2019
Allmennlegenes diagnosesetting i journalnotatene har flere formål. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnoser som en del av de faglige vurderingene. Dette er også...
Bjørn Bratland
12.01.2006
Antikoagulasjonsbehandling med warfarin forebygger trombose og emboli ved en rekke tilstander ( 1  –  4 ). Indikasjonsstilling og behandlingsstart skjer oftest ved sykehus, mens den videre...
Bjørn Bratland
21.09.2006
Eivind Meland tar opp et viktig spørsmål, nemlig om effekten av warfarinbehandling ved atrieflimmer som påvises i kontrollerte studier, kan gjenfinnes i den alminnelige daglige praksis. I min...
Bjørn Bratland
05.02.2004
Jan Tore Gran presenterer i Tidsskriftet nr. 23/2003 et materiale om polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis, fremkommet gjennom en spørreskjemaundersøkelse blant medlemmer av en nystartet...
Per Omvik*, Bjørn Bratland, Gerhard Gerhardsen, Kjell Gisholt, Terje Risanger, Tore Smedsrud, Sverre E. Kjeldsen,
18.03.2004
En rekke klinisk kontrollerte studier har vist at effektiv blodtrykksbehandling medfører betydelig reduksjon av risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner ( 1 ). Det er imidlertid ingen studier som...
Bjørn Bratland
20.08.2001
Polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis blir ofte oppfattet som manifestasjoner av sykdommen kjempecellearteritt, og det er stor grad av overlapping mellom de to tilstandene. Forholdet mellom...
Bjørn Bratland
20.09.2001
Hensikten med min undersøkelse (1) var å kaste lys over hvordan pasienter med polymyalgia rheumatica blir diagnostisert og behandlet i en allmennpraksis, som et svar på Jan Tore Grans etterlysning i...
Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes
28.01.2014
Atrial fibrillation occurs in approximately 10 % of the population aged 75 and above, and the incidence increases with age. The condition gives rise to a fivefold increase in risk for thromboembolic...
Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes
28.01.2014
Atrial fibrillation occurs in approximately 10 % of the population aged 75 and above, and the incidence increases with age. The condition gives rise to a fivefold increase in risk for thromboembolic...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
06.01.2005
Hemokromatose er en sykdom som kjennetegnes ved økt opptak av jern i tynntarmen og høye jernlagre i kroppen. Jernets toksiske effekt kan forårsake bl.a. asteni, artropati, levercirrhose, impotens,...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
21.04.2005
Det meste av Pål Møllers innlegg gjelder Arne Åsbergs lederartikkel for og imot screening for hemokromatose. Dette kan nok Åsberg kommentere best selv. Vi synes det er vanskelig å få tak i poenget...
Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes
28.01.2014
Atrieflimmer forekommer hos ca. 10 % av befolkningen over 75 år, og hyppigheten øker med alder. Tilstanden gir en femdobling av risikoen for tromboembolisk hjerneslag ( 1 ). Paroksysmal atrieflimmer...