Gunnar Mouland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Mouland

Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
18.10.2019
The general practitioners’ setting of diagnoses in their patient record notes has multiple purposes. The patient record serves as the doctor’s work-tool, and it is useful to document diagnoses...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
14.10.2019
Allmennlegenes diagnosesetting i journalnotatene har flere formål. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnoser som en del av de faglige vurderingene. Dette er også...
Gunnar Mouland, Johannes Kyvik
01.11.2007
Fastlegene utreder, avklarer og ferdigbehandler over 90 % av sine pasienter. De som krever spesialundersøkelse eller -behandling, blir henvist til annenlinjetjenesten, enten ved innleggelse i sykehus...
Gunnar Mouland
23.10.2003
Nyere litteratur om påvisning av okkult blod i avføring i relasjon til kolorektalcancer dreier seg om hvor mange asymptomatiske personer med sykdommen man kan oppdage tidlig ved å gjøre...
Gunnar Mouland
30.08.2001
Det er et misforhold mellom den utstrakte langtidsbruk av benzodiazepiner og den manglende vitenskapelige dokumentasjon av nytten av slik behandling. Mange pasienter startet med slik medisin ved en...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
06.01.2005
Hemokromatose er en sykdom som kjennetegnes ved økt opptak av jern i tynntarmen og høye jernlagre i kroppen. Jernets toksiske effekt kan forårsake bl.a. asteni, artropati, levercirrhose, impotens,...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
21.04.2005
Det meste av Pål Møllers innlegg gjelder Arne Åsbergs lederartikkel for og imot screening for hemokromatose. Dette kan nok Åsberg kommentere best selv. Vi synes det er vanskelig å få tak i poenget...
Gunnar Mouland
18.11.2010
Schafft, Angelika Å få seg en jobb Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. 128 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2010. Pris NOK 328 ISBN 978-82-446-2012-3 Boken er basert på gjennomgang av...
Gunnar Mouland
26.06.2012
Bjorvatn, Bjørn Søvnsykdommer Moderne utredning og behandling. 255 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 398 ISBN 978-82-450-1150-0 Mer enn hvert tredje menneske har søvnproblemer av og...
Gunnar Mouland
28.01.2014
De fleste pasienter med diabetes behandles i Norge hos fastlegene. For å øke kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis utga Norsk selskap for allmennmedisin (nå Norsk forening for...
Gunnar Mouland
25.03.2014
Medisinsk redaktør i Tidsskriftet og professor i samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Geir W. Jacobsen gir i Tidsskriftet nr. 2/2014 svært hederlig omtale av det...
John Graham Cooper, Tor Claudi, Kristian Jong Høines, Inger Lyngstad, Bjørn Gjelsvik, Gunnar Mouland, Normund Svoen, Anne Karen Jenum
03.05.2016
Etter en henvendelse fra Norsk forening for allmennmedisin har Kunnskapssenteret i Tidsskriftet nr. 5/2016 publisert en systematisk oversikt av effekten av bruk av skjema i oppfølging av diabetes i...