Ellen Rygh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Rygh

Liv Grøtvedt, Ellen Rygh
12.04.2021
There are plans to sell nicotine-containing e-cigarettes freely in Norway. In our view, the harmful effects of nicotine, particularly on young people and during pregnancy, should not be understated...
Liv Grøtvedt, Ellen Rygh
07.04.2021
Nikotinholdige e-sigaretter skal etter planen selges fritt i Norge. Vi mener skadevirkningene av nikotin, spesielt på unge mennesker og i svangerskapet, ikke bør underkommuniseres. Disse nye...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
18.10.2019
The general practitioners’ setting of diagnoses in their patient record notes has multiple purposes. The patient record serves as the doctor’s work-tool, and it is useful to document diagnoses...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
14.10.2019
Allmennlegenes diagnosesetting i journalnotatene har flere formål. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnoser som en del av de faglige vurderingene. Dette er også...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
08.11.2016
M. Løvik hadde i Tidsskriftet nr. 19/2016 en kommentar til E. Rygh og medarbeideres artikkel Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder. Takk til Martinus Løvik for hans kommentar til vår...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
The use of snus is unique to Norway and Sweden, since the sale of snus products is prohibited in the EU. Sweden has been granted an exemption from this sales ban. A number of studies undertaken in...
Kjersti Bakken, Eli Larsen, Per Christian Lindberg, Ellen Rygh, Per Hjortdahl
28.06.2007
Feilmedisinering er som regel et resultat av at noe har gått galt i handlingsrommet mellom legens diagnosesetting og pasientens inntak av legemidlet. Det omfatter systemfeil så vel som tilfeldige...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
Snusbruk er spesielt for Norge og Sverige, siden salg av snusprodukter er forbudt i EU. Sverige har fått unntak fra forbudet. Flere studier fra de senere år gir holdepunkter for at bruk av snus under...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
21.04.2005
Det meste av Pål Møllers innlegg gjelder Arne Åsbergs lederartikkel for og imot screening for hemokromatose. Dette kan nok Åsberg kommentere best selv. Vi synes det er vanskelig å få tak i poenget...
Steinar Pedersen, Ellen Rygh, Lauritz Bredrup Dahl, Toralf Hasvold
30.06.2005
I Tidsskriftet nr. 8/2005 omtales håndtering av barn med hjertebilyd ( 1 , 2 ). Ved nyoppdaget bilyd har kun 10 % av henviste barn medfødt hjertefeil, og erfarne barnekardiologer kan identifisere...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
06.01.2005
Hemokromatose er en sykdom som kjennetegnes ved økt opptak av jern i tynntarmen og høye jernlagre i kroppen. Jernets toksiske effekt kan forårsake bl.a. asteni, artropati, levercirrhose, impotens,...