Harald Reiso

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Reiso

Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
18.10.2019
The general practitioners’ setting of diagnoses in their patient record notes has multiple purposes. The patient record serves as the doctor’s work-tool, and it is useful to document diagnoses...
Geir Lindquist Sporaland, Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Ellen Rygh, Harald Reiso
14.10.2019
Allmennlegenes diagnosesetting i journalnotatene har flere formål. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnoser som en del av de faglige vurderingene. Dette er også...
Harald Reiso
17.09.2018
Per Arne Tufte Hvordan lese kvantitativ forskning? 198 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-49411-7 Dette er en fin innføringsbok for studenter og...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
08.11.2016
M. Løvik hadde i Tidsskriftet nr. 19/2016 en kommentar til E. Rygh og medarbeideres artikkel Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder. Takk til Martinus Løvik for hans kommentar til vår...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
The use of snus is unique to Norway and Sweden, since the sale of snus products is prohibited in the EU. Sweden has been granted an exemption from this sales ban. A number of studies undertaken in...
Harald Reiso, Søren Brage
29.11.2007
Borreliose skyldes infeksjon med borreliabakterier overført ved flåttbitt. William Burgdorfer påviste sammenhengen mellom flåttbitt og sykdom i byen Old Lyme i Connecticut i 1975. Borreliabakterier...
Harald Reiso
15.05.2008
Skanningelektronmikroskopi (SEM) av flått (Ixodes ricinus). Foto © Science Photo Library/GV-Press Utslett etter flåttbitt ble først beskrevet i 1910 og det første norske nevroborreliosetilfellet i...
Ellen Rygh, Frode Gallefoss, Harald Reiso
13.09.2016
Snusbruk er spesielt for Norge og Sverige, siden salg av snusprodukter er forbudt i EU. Sverige har fått unntak fra forbudet. Flere studier fra de senere år gir holdepunkter for at bruk av snus under...
Søren Brage, Nils Fleten, Ole Gard Knudsrød, Harald Reiso, Arne Ryen
07.10.2004
Vurdering av pasienters funksjonsevne inngår i all klinisk medisin. Men når behandlende leger skal uttale seg om pasienters evne til å mestre krav i arbeidslivet, blir mange i villrede om hvordan...
Dag Soldal, Harald Reiso
10.08.2002
Tabell  1 Primærlegers henvisningsdiagnoser (ICPC¹) versus Ryggpoliklinikkens ICD-9 2 – 4 diagnoser for 200 pasienter henvist til Ryggpoliklinikken, Aust-Agder sykehus, 1. januar til 30. april 1998...
Harald Reiso
30.11.2001
En dag i august behandlet jeg to pasienter i allmennpraksis: En gutt på 12 år med ti håndvorter, og en kvinne på 45 år i krise. Vortene tok det fem minutter å vurdere og fryse (takst 2ad + 109a*10)...
Harald Reiso
20.01.2005
Leger har som oppgave å vurdere pasienters arbeidsevne ved sykdom. Dette doktorgradsarbeidet omhandler sammenhenger mellom redusert arbeidsevne og sykefravær. Formålet var: Å undersøke hvordan...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
06.01.2005
Hemokromatose er en sykdom som kjennetegnes ved økt opptak av jern i tynntarmen og høye jernlagre i kroppen. Jernets toksiske effekt kan forårsake bl.a. asteni, artropati, levercirrhose, impotens,...
Gunnar Mouland, Bjørn Bratland, Magn-Bjørn Hornnes, Hans Petter Asser, Jan Lier, Harald Reiso, Ellen Rygh
21.04.2005
Det meste av Pål Møllers innlegg gjelder Arne Åsbergs lederartikkel for og imot screening for hemokromatose. Dette kan nok Åsberg kommentere best selv. Vi synes det er vanskelig å få tak i poenget...
Harald Reiso
07.05.2013
Er pakningsvedlegg et gode for pasientene, eller gir de bare bivirkninger? Myndighetene har i mange år vært opptatt av at legemidler skal være utstyrt med forsvarlig informasjon. I 1938 kom det en...