Steinar Tretli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Tretli

Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
08.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42. I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger , publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde: Lung...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
22.08.2017
Lung cancer is the form of cancer that claims the highest number of lives ( 1 ). Incidence in Norway, measured as an age-standardised rate, is slightly declining for men and increasing for women ( 1...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
21.08.2017
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv ( 1 ). I Norge er forekomsten, målt som aldersstandardisert rate, svakt synkende for menn og stigende for kvinner ( 1 ). I 2015 ble det diagnostisert 1...
Steinar Tretli, Rune Kvåle, Eivor Hernes
26.02.2009
I Tidsskriftet nr. 22/2008 hevder T.E.B. Johansen & C. Berg at dagens behandling av prostatakreft gir et netto tap av ca. 1 025 norske pasientleveår for hver årgang behandlede ( 1 ). I studien...
Michael Bretthauer, Anders Ekbom, Nea Malila, Tryggvi Stefansson, Anders Fischer, Geir Hoff, Elisabete Weiderpass, Steinar Tretli, Laufey Trygvadottir, Hans Storm, Iben Holten, Hans-Olov Adami
22.06.2006
Kreft i tykk- og endetarm er vanlig i hele den vestlige verden, og forekomsten er spesielt høy i Norden. I flere europeiske land og i USA anbefales endoskopi som screeningmetode for kolorektal kreft...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.01.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998 (1). Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.02.2002
I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel...
Hans Petter Stokke, Trine Klemetsrud, Arne Westheim, Steinar Tretli, Harald Olsen*
20.04.2000
Høyt blodtrykk er en risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom. Formålet med behandling av høyt blodtrykk er å redusere risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Internasjonale...
Anita Lyngstadaas*, Roald Ekanger, Bjørn Hagen, Anna Himmelmann, Ole Erik Iversen, Torbjørn Iversen, Randi Nordal, Ole Frithjof Norheim, Mathias Onsrud, Steinar Tretli, Claes Tropé
03.02.2005
Epitelial ovarialcancer er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som utgår fra overflateepitelet i eggstokkene. I Norge registreres det årlig omkring 500 nye tilfeller av ovarialcancer (primær...
Steinar Tretli, Giske Ursin
29.05.2012
Formålet med mammografiscreeningen er å hindre at kvinner dør av brystkreft. Vi vet at kreften utvikler seg i forskjellig hastighet hos ulike kvinner ( 1 ). Dermed oppstår muligheten for at noen ikke...