Frøydis Langmark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frøydis Langmark

Frøydis Langmark
28.01.2019
May er død. Det skjedde 24. juni 2018. Hun var født 24. oktober 1939. Vi var 120 som begynte å studere medisin i Oslo i 1960, og fra første stund var May midtpunktet i det...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
18.01.2007
Zahl & Mæhlen gir misvisende informasjon om mammografiscreening. De omtaler antall tilfeller av histologisk verifisert infiltrerende brystkreft utover antall kliniske tilfeller oppdaget før...
Frøydis Langmark, Tom Børge Johannesen
17.01.2008
Kreftregisteret har en hoveddatabase fra 1953. Den skal inneholde data basert på kopi av aktuelle patologiremisser og klinisk meldingsskjema om blant annet stadium og behandling ved primærtidspunktet...
Hans Rostad, Trond-Eirik Strand, Frøydis Langmark, Anne Naalsund
17.04.2008
Hvert år meldes mer enn 2 000 nye tilfeller av lungekreft i Norge til Kreftregisteret, i 2006 hele 2 322 ( 1 ). Nesten alle pasienter som er helbredet for lungekreft er operert, og prognosen er best...
Martin Aasbrenn, Frøydis Langmark, Finn Wisløff
04.12.2008
I Norge har det siden 1951 vært obligatorisk å rapportere krefttilfeller til Kreftregisteret. Korrekte og komplette data i Kreftregisteret er vesentlig for kreftforskningen og ved evaluering av...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
16.11.2006
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og forekomsten er stadig økende ( 1 , 2 ). Tall fra Kreftregisteret viser at brystkreftforekomsten har vært stigende fra 1953 til 2003 ( 1 )...
Frøydis Langmark, Steinar Thoresen
04.11.2004
Vi viser til artikkelen til Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen i Tidsskriftet nr. 17/2004 om påstått overdiagnostikk ved mammografiscreening ( 1 ). Artikkelen må ses i sammenheng med de samme...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.01.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998 (1). Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.02.2002
I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel...
Ragnar S. Faye*, Per Helsing, Frøydis Langmark
10.04.2000
Artikkelen bygger delvis på en undersøkelse publisert i European Journal of Dermatology (13) Insidens og i noe mindre grad dødelighet av malignt melanom i hud har økt betydelig i Norge og mange andre...
Rolf Kåresen, Frøydis Langmark
30.09.2000
Kreft er, nest etter hjerte- og karsykdom, den vanligste dødsårsak hos kvinner. En firedel av krefttilfellene hos kvinner er brystkreft og en tidel kreft i kvinnelige kjønnsorganer (1). Formålet med...
Sophie D. Fosså, Harald Holte, Marit Muri Holmen, Trine Bjøro, Frøydis Langmark, Siri Lothe Hess, Stein Kvaløy
06.01.2005
Femårsoverlevelsen blant norske kreftpasienter er i dag 58 % for kvinner og 50 % for menn ( 1 ). Disse oppløftende resultatene medfører at legene og pasientene i økende grad er blitt oppmerksomme på...