Hege Wang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Wang

Hege Wang
03.04.2003
Det som skjer fra en kreftsvulst oppstår til pasienten dør, dersom sykdomsprosessen blir overlatt til seg selv, kalles sykdommens naturlige forløp ( 1 ). Siden brystkreftpasienter som regel blir...
Solveig Hofvind, Hege Wang, Steinar Thoresen
03.04.2003
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2003 vurderer Per-Henrik Zahl innføring og evaluering av screening ( 1 ). Dessverre inneholder artikkelen flere feil, og vi vil gjerne kommentere noen som angår...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.01.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998 (1). Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.02.2002
I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel...
Hege Wang
30.08.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998. Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
Hege Wang, Solveig S.-H. Hofvind, Steinar Ø. Thoresen
10.11.2000
Brystkreft er den kreftformen som opptrer hyppigst blant kvinner i den vestlige verden og utgjør om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner i Norge. I 1997 fikk 2 386 kvinner diagnosen her i...
Hege Wang, Siv Cathrine Høymork
01.07.2014
Prioriteringer i helsetjenesten skal baseres på tre kriterier: alvorlighetsgrad av tilstanden, nytte og kostnadseffektivitet. Disse kriteriene ble etablert av Lønning-utvalgene, men er de fortsatt...