Steinar Thoresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Thoresen

Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Rita Steen, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide
28.06.2007
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Før dette var cytologisk prøvetaking fra cervix opportunistisk. Programmet inviterer kvinner mellom 25 og 69 år til prøvetaking...
Rita Steen, Bjørn Hagen, Bjørn Hagmar, Ole-Erik Iversen, Kari Hilde Juvkam, Steinar Thoresen, Bodolf Hareide, Finn Egil Skjeldestad
31.01.2008
Det bør tas færre cervixcytologiske prøver hos unge kvinner. Tiltak som fører til økt oppmøte hos dem som vanligvis ikke møter til cervixscreening bør prioriteres. Masseundersøkelsen mot...
Olav Flaten, Steinar Thoresen
12.06.2008
På lederplass i Tidsskriftet nr. 8/2008 kommenterer redaktør Charlotte Haug prioriteringsrådets anbefaling om å inkludere HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ( 1 ). Samtidig kommer hun med en...
Frøydis Langmark, Steinar Thoresen
04.11.2004
Vi viser til artikkelen til Per-Henrik Zahl & Jan Mæhlen i Tidsskriftet nr. 17/2004 om påstått overdiagnostikk ved mammografiscreening ( 1 ). Artikkelen må ses i sammenheng med de samme...
Solveig Hofvind, Hege Wang, Steinar Thoresen
03.04.2003
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2003 vurderer Per-Henrik Zahl innføring og evaluering av screening ( 1 ). Dessverre inneholder artikkelen flere feil, og vi vil gjerne kommentere noen som angår...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.02.2002
I vår kommentar forsøkte vi å besvare spørsmålet i overskriften (1). Det er en rekke andre forhold ved screening som vi ikke fant naturlig å diskutere innenfor rammen av en kort kommentarartikkel...
Hege Wang, Solveig Hofvind, Steinar Tretli, Steinar Thoresen, Frøydis Langmark
20.01.2002
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner i Norge, og mer enn 2 300 kvinner fikk diagnostisert sykdommen i 1998 (1). Hvert år dør om lag 800 kvinner av brystkreft, og i underkant av...
A. Kathrine Lie, Tone Bjørge, Åslaug Helland, Bjørn Hagen, Finn Egil Skjeldestad, Bjørn Hagmar, Steinar Thoresen
20.10.2001
Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis, og utgjør ca. 10 % av all kreft hos kvinner (1). Sykdommen er den femte hyppigste ”kreftdødsårsak” blant kvinner, og...
Steinar Thoresen
05.08.2014
Redaktør Charlotte Haug sparker til legemiddelindustrien i Tidsskriftet ( 1 ) og beskylder industrien for å stå bak organisasjoner og personer som bruker «maktmidler» mot redaktører i ulike...