Hjertetransplantasjon i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelenvåre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999.

  317 hjertetransplantasjoner ble utført ved Rikshospitalet i perioden 1983-98. Gjennomsnittsalder for resipientenevar 47 år (spredning 1-64 år), og 82% var menn. Indikasjoner og kontraindikasjoner har vært omtrent som ved andrestørre internasjonale sentre. Ett- og tiårsoverlevelsen er henholdsvis 85% og 53%, noe som er litt bedre enngjennomsnittet hos de 301 sentrene som rapporterer sine resultater til det internasjonale transplantasjonsregistret. Deviktigste komplikasjonene i den tidlige postoperative perioden har vært rejeksjoner av transplantat samt infeksjoner.Senere representerer utvikling av koronarsykdom og kreft de største problemene. Antallet transplanterte i Norge erfortsatt lite. Problemene ved hjertetransplantasjon er mange og krever spesiell kompetanse. For at resultatene skalforbli gode, bør Rikshospitalet fortsatt ha landsfunksjon på dette området og samarbeide tett med andre sykehus omlangtidsoppfølgingen av pasientene, slik at det utvikles lokal kompetanse på området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media