Hjertetransplantasjon i Norge

Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999.

317 hjertetransplantasjoner ble utført ved Rikshospitalet i perioden 1983-98. Gjennomsnittsalder for resipientene var 47 år (spredning 1-64 år), og 82% var menn. Indikasjoner og kontraindikasjoner har vært omtrent som ved andre større internasjonale sentre. Ett- og tiårsoverlevelsen er henholdsvis 85% og 53%, noe som er litt bedre enn gjennomsnittet hos de 301 sentrene som rapporterer sine resultater til det internasjonale transplantasjonsregistret. De viktigste komplikasjonene i den tidlige postoperative perioden har vært rejeksjoner av transplantat samt infeksjoner. Senere representerer utvikling av koronarsykdom og kreft de største problemene. Antallet transplanterte i Norge er fortsatt lite. Problemene ved hjertetransplantasjon er mange og krever spesiell kompetanse. For at resultatene skal forbli gode, bør Rikshospitalet fortsatt ha landsfunksjon på dette området og samarbeide tett med andre sykehus om langtidsoppfølgingen av pasientene, slik at det utvikles lokal kompetanse på området.

Anbefalte artikler