Geiran OR

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geiran OR

Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR
30.09.1999
Sammendrag Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999. 317...
Geiran OR, Bjørtuft Ø
30.09.1999
Sammendrag Fra 1986 er det utført lungetransplantasjoner ved Rikshospitalet. I denne artikkelen beskrives metoder, pasientseleksjon og resultater som kan forventes med dagens kunnskaper og...
Aksnes J, Husebye T, Fjeld NB, Geiran OR
20.01.1998
Sammendrag I perioden 1988-94 ble 69 pasienter operert for infeksiøs endokarditt ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. En retrospektiv gjennomgang av materialet viste at 70% hadde kjent klaffefeil,...
Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL
20.06.1997
Sammendrag Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble...
Fiane AE, Geiran OR, Søreide O, Thorsby E, Aasen AO
20.03.1997
Sammendrag Transplantasjon ved behandling av terminalt syke gir gode resultater. Pga. økende organmangel er interessen for xenotransplantasjon (bruk av dyreorganer til transplantasjon) stor...
Fiane AE, Lindberg HL, Seem E, Geiran OR
20.08.1996
Kirurgisk behandling i første leveår Sammendrag I løpet av en femårsperiode ble 70 barn under ett år operert for koarktasjon av aorta. 40 pasienter uten kardiale tilleggsfeil ble behandlet uten...