Lindberg H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lindberg H

Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR
30.09.1999
Sammendrag Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999. 317...
Holmström H, Hall C, Stokke O, Lindberg H, Thaulow E
20.08.1999
Sammendrag De siste årene er måling av natriuretiske peptidhormoner blitt tatt i bruk som hjelpemiddel ved diagnostikk og oppfølging av hjertesvikt hos voksne. Peptidmålinger brukes også i økende...
Almdahl SM, Lindberg H, Seem E, Svennevig J, Geiran O
30.08.1996
Sammendrag I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene (2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt...