Seem E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Seem E

Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR
30.09.1999
Sammendrag Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999. 317...
Fiane AE, Geiran OR, Lindberg HL, Seem E, Pedersen TH, Svennevig JL
20.06.1997
Sammendrag Siden den første hjertetransplantasjonen i Norge i 1983, er det per februar 1997 utført 265 transplantasjoner ved Rikshospitalet. Den første implantasjon av parakorporal hjertepumpeble...
Almdahl SM, Lindberg H, Seem E, Svennevig J, Geiran O
30.08.1996
Sammendrag I tidsrommet 6.11.1983-31.12.1995 ble det utført 238 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet. Fem av pasientene (2,1%) ble transplantert pga. irreversibel, livstruende pumpesvikt...
Fiane AE, Lindberg HL, Seem E, Geiran OR
20.08.1996
Kirurgisk behandling i første leveår Sammendrag I løpet av en femårsperiode ble 70 barn under ett år operert for koarktasjon av aorta. 40 pasienter uten kardiale tilleggsfeil ble behandlet uten...