Gullestad L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gullestad L

Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR
30.09.1999
Sammendrag Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999. 317...
Gullestad L, Bjørnerheim R, Offstad J, Endresen K, Forfang K, Kjekshus J, Hansteen V
10.01.1999
Sammendrag Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av b-blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasienter med stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved...
Risum Ø, Arafa O, Svennevig JL, Levorstad K, Abdelnoor M, Gullestad L, Bjørnerheim R, Simonsen S, Nitter-Hauge S
30.11.1998
Sammendrag Til sammen 113 kvinner og 912 menn ble operert ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet for angina pectoris i perioden 1982-86. De ble fulgt til 1.1. 1993. Vi fant ingen forskjell i tidlig...
Andreassen AK, Gullestad L, Endresen K
30.06.1998
Sammendrag En anbefaling fra Statens legemiddelkontroll i 1994 om trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt oppfordret til økt forbruk av rekombinant vevsplasminogenaktivator (r-tPA) fremfor...