Andreassen AK

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreassen AK

Kirkebøen KA, Andreassen AK, Kvernmo HD, Strand ØA
10.11.1999
Sammendrag Nitrogenmonoksid (NO) er et naturlig forekommende molekyl i en rekke celletyper og organsystemer, inkludert det kardiovaskulære system, immunsystemet og nervesystemet. Normalt produseres...
Andreassen AK, Kirkebøen KA
10.11.1999
Sammendrag Endotelet syntetiserer og utskiller flere substanser som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av tonus til underliggende glatt muskulatur. Evaluering av endotelfunksjon kan foretas...
Simonsen S, Andreassen AK, Gullestad L, Lindberg H, Seem E, Geiran OR
30.09.1999
Sammendrag Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført ved Rikshospitalet i 1983. Vi presenterer i denne artikkelen våre erfaringer med denne behandlingen frem til 1999. 317...
Andreassen AK, Gullestad L, Endresen K
30.06.1998
Sammendrag En anbefaling fra Statens legemiddelkontroll i 1994 om trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt oppfordret til økt forbruk av rekombinant vevsplasminogenaktivator (r-tPA) fremfor...