Selseth B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Selseth B

Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B
20.11.1998
Sammendrag Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som...