Heier MS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heier MS

Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B
20.11.1998
Sammendrag Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som...
Heier MS
20.08.1998
Sammendrag Narkolepsi er en søvnsykdom som som oftest debuterer i ungdommen eller tidlig voksen alder, men det kan også skje i andre aldersgrupper. I flere arbeider finner man holdepunkt for at...